Tábor 2012 – Los pravěkulos

 FOTKY    PROGRAM

Studená voda 12. – 21. srpen 2012

Třináctka byla o letošních prázdninách šťastným číslem pro sto lidiček, kteří se vypravili v srpnu na tábor do Studené Vody. Tábor ZŠ v Meziměstí, třináctý v pořadí se totiž mimořádně vyvedl. Může za to nádherné počasí, skvělé jídlo, program s tématikou pravěku a hlavně týmová práce více jak dvaceti dobrovolníků, kteří se 24hodin denně starali o pravěkou čeládku.

V projektu nazvaném Los Pravěkulos (čím praštěnější název, tím lepší) se pravěký potěr učil vařit na ohni, péct maso v zemi, poznávat rostliny, druhy ohňů, zakládat políčko, zhotovit si oděv, ulovit a podojit mamutku, střílet z luku i ze vzduchovky, nést oheň tři kilometry, spát pod širákem v lese, lézt přes lanovou lávku, jít potmě zpátky do tábora, zatloukat hřebíky, utíkat před obludami se šifrou na zádech, sbírat v lese kousky plamínků, jezdit na koni, bloudit v lese, skákat do vody i když se mi nechce, běhat a závodit a hulákat a podporovat svoje družstvo… Zbyl taky čas na badminton, přehazovanou, koupání, fotbálek, večerní táborák s písničkami a diskotéky.

Opět přijeli meziměstí hasiči a nachystali pěnovou klouzačku, která všem poskytla spoustu veselí. Letos poprvé byl na táboře aquazorbing – nafukovací koule, která plave na lanku na hladině koupaliště a v té kouli se dá klopýtat a padat do měkkého. Pán, který tuto atrakci obsluhoval ani nechtěl jet domů a kroutil hlavou, jak nám to v tom pravěku funguje. Nemohlo by bez obětavé práce kuchařů, kteří chystali jídlo s láskou a třeba pekli koláč v noci na noční proud, nefungovalo by nám to bez nadšení vedoucích a instruktorů, kteří podporovali své děti, bez promyšleného zásobování, bez péče zdravotnice, která v případě nouze byla připravena i pochovat. Samozřejmě, že vše nebylo jen úžasné, že jsme narazili na vzájemně odlišné chápání světa, ale snad jsme si to dokázali říct a jet dál.

O pravěký dětský potěr se starali:  Jiří Žemlička, Petr Kozák, Tomáš Klemt ml., Vojta Krejčí, Michal Lembej, Bára a Honzík Nečesaní, Daník Chytrý, Terka Foffová, Verča Pokorná, Káťa Vlčková, Hanka Dvořáková, Míša Matějová, Bára Bezdíčková, Káťa Resslová, Ája Dítětová a Lenka Repáňová, hospodářka Irena Kozáková, zdravotnice Jitka Zelená a kuchaři Libor Voslař, Pavel Zítka, Pavel Dítě a Tomáš Klemt st.

Se svou „trochou do mlýna“ táboru Základní školy v Meziměstí přispěli tito lidé: p. Eva Mucková, p. Věra Černá, p. Karel Šanca, p. Petr Sieratovský, p. František Svoboda, p. Štěpánka Lembejová, p. Markéta Hrubá, p. Jan Vytlačil, p. Květoslav Radvanovský, p. Radek Jirman, p. Jan Řehák a p. Věra Nováková. Projet byl podpořen grantem Královéhradeckého kraje, Městem Meziměstí, firmou Cedima Meziměstí, Zelenina Kahlerovi, Svoboda Meziměstí a Čeko Import Broumov.

Za čas, který se dá prožít jen na táboře, děkuje všem Marta Zítková, vedoucí tábora.

Hymna Los pravěkulos

Pravěk vládne táborem,
matka rodu bdí,
Lovci v kůži oděni,
s kyjem hlídají,

Učíme se s ohněm žít,
mamutici podojit…..
Být se všemi kamarád,
pravdu lesa ctít.

Když hlad trápí rod celý,
mamuti tu jsou,
Šaman tancem zavelí,
jámu vykopou,

K masu každý utíká,
bude mamut , mňam 3x..
V rodu síla veliká,
nikdo není sám.

FOTKY    PROGRAM