Program 2011

Program 2011

Asterix a Obelix

Studená Voda 13.-22.srpna 2011

1.den – příjezd, sobota 13.8.

Dospělí:
Příjezd ve 12hod.

Kluci – příprava hranice, příprava dřeva do zásoby, hřiště na volejbal, stožár na vlajku, stůl a várnice na pitný režim
Holky – úklid chatek, povlečení+deka do chatek, altán, marodka, jídelna,
Kluci kuchařský – kuchyň
Děti – do 18ti hod příjezd, ubytování.

Po večeři v altánu:
          režim dne, táborový řád
          Rozdělení družin + vedoucí a instruktor a dospělí, řeknou něco o sobě, + pokud chtějí říct něco děti.
          celotáborová hra (družina celý den hraje systémem – jeden za všechny, všichni za jednoho.
           Večer se body sečtou a vyhlásí se první až osmé místo, které se zapíše do přehledu. Na konci tábora se družině všechna místa sečtou. Na konci tábora vyhrává ta družina, která má nejnižší číselnou hodnotu.)
          trička, táborový řád (podpis),
          Potom si uklidí děti trička, ustrojí se, vedoucí a instruktoři se přestrojí a přesunou do lesa.
          Pak se sejdem se u ohně, postavy z příběhu jsou v lese.

    Asterix, Obelix a Panoramix a ostatní postavy mezi tím odejdou do lesa. Budou mít na sobě oblek. Postavy jsou v kruhu, kolem nich svítí ve sklenicích svíčky. Tam jsou nehybné do doby, než k nim přijdou děti. V kruhu jsou vždy dvě postavy, které spolu vedou dialog. S sebou sklenice se svíčkami.

    Zapálení ohně, dětem pár slov o galské vesnici, kouzelném nápoji. Děti odcházejí najednou po chatkách do lesa. Rozeslat je různými směry, říct, že mají jít za světlem, navštívit členy galské vesnice a sbírat bílé kousky papíru, co uvidí v lese. Cestou v lese budou hledat bílé zprávy – rozstříhaná hymny. Říct jim, ať si kousky pečlivě schovají, budou potřebovat následující den. Kousky si ponechá, ten, kdo je našel, druhý den se bude sčítat počet papírků a družina bude sbírat první body.

2.den – neděle 14.8.
Dopoledne:
Společně vedoucí + instruktoři + děti
Výroba obleků, čelenek s copánky, pásků

U toho:
sestavení hymny, sečte se počet kousků, které děti našly (první hodnocení družiny). Děti dostanou celou hymnu, malý formát. Družiny se hymnu naučí během dopoledne. Vymyslí si jméno družiny – vítané je jméno obsahující XXX J

Oblek:
prostěradlo se rozstříhne tak, aby vznikl pás (pruh). Díra pro hlavu. Holky můžou mít pruh delší – jako šaty, kluci kratší, jako halenu. Každá družina bude mít jinou barvu roletoviny – na pás a na čelenku s copánky. Do copánků leze také vplétat pruhy z prostěradla.. Čelenku a pás si dělají jen děti. Na záda kostýmu si napsat své vlastní jméno a jméno družiny.  – fixem na látku. Dopředu vymyslet „erb“ – erb nastříkat barevnými spreji.
(Pokud bude dopoledne čas – Ozdoby – na každé dítě 15malých modrých penízků, uprostřed hřebíkem udělat otvor, přišít s dřevěným korálkem.) – nemusí být

Odpoledne:
Galská stopovaná 

(Svačina s sebou)

    Mapa, na ní vyznačený okruh se 6ti zastávkami, kde je na místě připevněn obrázek a popis postavy. Na každé zastávce je 15minut na hru. Sedmá zastávka je určená k zazpívání hymny. Družina jde se svým vedoucím a instruktorem. Děti plní úkoly, vedoucí si zapisuje výsledky, pak předá k vyhodnocení. Nehraje se na čas, družiny se mají seznámit a u toho lehce začít sbírat body.

    Družiny jdou po okruhu proti sobě, tzn.čtyři vpravo, čtyři vlevo, když bude stanoviště obsazené, počkají. Interval mezi družinami je 30minut. Výsledky se zapisují na čtvrtku, tu družina odevzdá na konci hry. Čekací čas v táboře družina využije k dodělávání věcí, které nestihla dopoledne, nebo k míčovým hrám.

    Kmeny projdou galskou vesnicí, kde se seznamují s některými postavami.

1) Asterix – malý válečník bystrého rozumu, všemi mastmi mazaný. Bez váhání mu může být svěřeno jakékoliv nebezpečné poslání. Asterix čerpá svoji nadlidskou sílu z kouzelného nápoje druida Panoramixe.
1)
Kimova hra:  Družina mlčky za sebou prochází krátký okruh, po kterém jsou rozházeny věci, které do lesa nepatří. (15věcí) Po                                   absolvování okruhu má družina 1min, aby napsala, jak jdou věci za sebou přesně za sebou ve správném pořadí.                                   Hodnocení: jeden trestný bod za 1chybu. Vše dobře – 0trestných.  

 

              2) Obelix: Nerozlučný Asterixův přítel, je povoláním dodavatel menhirů a miluje divočáky (jí je). Je kdykoliv připraven všeho nechat a                                   následovat Asterixe do nových dobrodružství. Hlavně když v nich budou divočáci a pořádné rvačky.

            2) Nesení divočáka  Štafeta trojic. Na cestě jsou dva kolíky, vzdálené od sebe 20m, trojice jde štafetou tam a zpět, měří se čas.                                                   Družina si vyzkouší nesení „raněného“ ve dvojici . Dva jsou proti sobě, ruce spojené „do žebříku“, třetí si na                                                   ně sedne a je nesen. Jelikož je počet dětí sudý, (tři trojice), čtvrtou trojici utvoří dvě děti, které už hrály. Takže                                                se štafety zúčastní čtyři trojice. Před zahájením štafety každý člen družiny řekne, jak se ti ostatní jmenují (i                                                   instruktor a vedoucí J) Na stanovišti je 15minut, nácvik, taktika, opravy. Vedoucí zapíše čas a odevzdá                                                           k hodnocení.

                                                                                                                                      

               3) Panoramix: Ctihodný vesnický druid, sbírá jmelí a vaří kouzelné lektvary. Jeho největším úspěchem je kouzelný nápoj, který                                                    dodává nadliskou sílu.

              3) Scrable: V okruhu stanoviště (15ti m) jsou rozházené placičky s písmeny, děti je najdou, sestavují slova, jeden je zapisuje.                                         Použijí se jen písmena, která jsou, nejde přidávat nebo ubírat háčky, čárky. Po ukončení hry vedoucí rozhodí přibližně                                  placky tak, jak byly. Družina v táboře odevzdá papír se jménem kmene a napsanými slovy

 

               4) Trubadix: je bard (zpěvák). Mínění o jeho talentu se různí. On sám se pokládá za geniálního, všichni ostatní ho pokládají za                                                nemožného. Ale jinak je to veselý a milý společník.

                    4) Záhadné zvuky Na stanovišti je podivná krabice, která vydává zvuky. Úkolem družiny je vyslechnout nahrávku, pak zapsat co                                                       slyšeli v pořadí, jak šly zvuky za sebou. Nahrávka se pouští 5krát.

 

               5) Majestatix: je to náčelník kmene. Je to odvážný a rozvážný válečník. Jeho lidé si ho váží a nepřátelé se ho obávají. Majestatix se                                           bojí jen jednoho a to, že mu spadne nebe na hlavu. Ale jak sám říká, „tak hned to ještě nebude!“

            5) Zamčená skříňka Ve vyznačeném  okruhu 15ti m jsou na zemi položeny klíče, každý klíč má mašličku, aby byl viditelný. Družina                                               má 15min na to, aby našla správný klíč a odemkla skříňku. Smí ale hledat pouze štafetově, jeden hráč, zkusí                                               jeden klíč, pak ho musí položit zas na místo, kde ho našel, pak jde zkoušet další. Pokud odemknou skříňku,                                                  začnou hádat hádanky, které jsou uvnitř. Zapíše se časový údaj, za který družina našla klíč a řešením                                                          hádanek.

       6) Idefix: Malý velice chytrý psík a věrný kamarád Obelixe.

6) Idefixova rozcvička
Skákání přes švihadlo. Družina má 5min na vysvětlení hry, rozcvičení. Pak vedoucí odstaruje a 10min a                                                     družina štafetove skáče. Zapsat počet přeskoků.

 

               7) Hymna Asterix a Obelix

3.den   pondělí 15.8.

 Cesta do Británie
Asterix s Obelixem se vydávají na pomoc bratranci Jaxitaxovi do Británie.

    Britové se podobali Galům, mnozí z nich i z Galie pocházeli. Statečně odolávali nájezdům Římanů, ale mnozí z nich podlehli a Římané si původní obyvatelstvo podmanili. Římané založili Londonium – dnešní Londým a mnohá další města. Zbývá poslední galská vesnice, která nájezdům odolává… Poslední jejich nadějí je pomoc Asterixe a Obelixe a jejich kouzelného nápoje. Donesou ho ale zachránci včas????

Puťák.
Každá družina se rozdělí na 5starších a 5mladších dětí.

    Spojí se vždy dvě skupiny  – dvě starší a dvě mladší. Takže půjde smíšená skupina 10ti starších a 10ti mladších dětí. S každou skupinou jde jeden vedoucí a jeden instruktor.

    S sebou mají kotlík, na kterém si uvaří, dostanou suroviny. Každá skupina přinese dárek, který dostala za záchranu britské vesnice. Nesou si velkou plachtu, zásoby, lékárničku. Odchod po nástupu, návrat druhý den k obědu. Každý člen družiny získá 100bodů za svoji účast pro svoje družstvo.

    Body se členům sčítají, tím vyjde vítězná družina. Tato cesta je mnohonásobně hodnocena do celotáborové hry a může zcela ovlivnit pořadí. Tzn. bude-li družina první, do přehledu se jí zapíše se jí  pět prvních  míst, jako kdyby zvítězila v pěti táborových dnech. Naopak družina, která bude poslední, zapíše se jí pětkrát osmé místo.

    Děti nemůžeme nutit – ale mužeme je vyhecovat J

4.den úterý 16.8.

 Hasiči a jejich překvapení

Po svačině:
    Výroba signálních světel, večer sestavení lampionů – signalizace díků od bratrance Jaxitaxe
Každý člen družiny si vyrobí lampionek, který si odveze domů. Dostane sklenici, drátek, (latexové barvy, štětce), družina si vyrábí společně se svým vedoucím a instruktorem lampion.
(družiny jsou s holkama – vedoucími+instruktorkami, kluci  – vedoucí+instruktoři jdou připravit táborák a natáhnout lana na Asterixovu olympiádu a zakopat do země kůl na prsten pro Bonemínu – viz hra dole 19.8.)
Večer táborák:
    Každá skupina představí dárek, který dostala za záchranu vesnice bratrance Jaxitaxe.
Po setmění: rozsvícení lampiček dole na louce.      KOCHÁME SE….
Potom potmě:
    Britové poslali stříbrný poklad… N louce rozházíme stříbrné pecky – děti sbírají, ponechají si do druhého dne, pecky se sečtou, započítají do bodového hodnocení družin.
Pomůcky: tři kila pecek od meruněk zabalených ve staniolu.

5.den středa 17.8.

 Dvanáct úkolů pro Asterixe – Olympiáda

    V jednom z římských táborů obklopujících galskou vesnici se připravuje Klaudius Tvrdokožus na Olympijské hry v řecké Olympii. Jakmile to Galové zjistí, rozhodnou se také Olympijských her zúčastnit. A tak se společně vydají do Athén. Tam se ke své nelibosti dozvědí o zákazu používání jakýchkoliv podpůrných látek zvětšujících sílu. I přesto je ale vybrán Asterix, aby Galy reprezentoval.

1) lano – prolézačka – lano, měří se čas
2) lano – sedák         – počítá se, jestli disciplínu absolvoval
3) překážková dráha – různé překážky měří se čas. Začlenit prolezení černé díry=na lanech zavěšená  pneumatika
4) oštěp                     – vyrobit oštěp, odpalovací čáru posunout pro menší děti
5) vytrvalostní běh     – 2 dráhy, čas, pro menší kratší
6) luk                         – počet zásahů
7) vzduchovka           – počet nastřílených bodů
8)račí kvapík              – hráč leze pozadu, míč (poleno, ….něco)mezi koleny. Vyznačena dráha – pro starší děti 20m, pro mladší 10m, měří se čas
9)Ariadnina nit           – jít po provázku se zavázanýma očima, 2dráhy- pro menší kratší, čas
10)hod na cíl              – krepákem kruhy, hod tenisákem,
11) trojskok                – pro menší děti odrazová čára blíž
12)držení polene        – měříme čas, pro menší děti lehčí poleno 

Děti celý den chodí samy, soutěží každý za sebe, ale jeho výsledky se počítají do umístění družiny. Na každém stanovišti má vedoucí nebo instruktor seznam dětí, kam se zapisuje výkony dětí. Pokud budou chtít děti opravy, můžou podle času, nejdřív mají přednost ti, kteří ještě nesoutěžili. Na konci dne dá vedoucí seznam s pořadím jednotlivců (těžká písemka..)

Večer:  dixotéka

 

6.den čtvrtek 18.8.

Dopoledne:  hrají 4družiny na dvou stanovištích
1. Únos Panoramixe
Velitel římského tábora Malobonum Caius Bonus zjistí, že moc Galů spočívá v kouzelném nápoji. Unese proto druida Panoramixe a nutí ho k tomu, aby mu nápoj uvařil. Panoramix nejdříve odmítá, ale po domluvě s Asterixem souhlasí, ale požaduje velmi těžko dostupné suroviny. A tak celý římský tábor shání všemožné přísady kouzelného nápoje …
Hra:
Panoramix zadá 20 úkolů / pro 8 oddílů:
1)Přineste list z dubu – 1bod,
2)Přineste pírko – 1bod,
3)kamínek ve tvaru srdíčka – 1bod,
4)oříšek – 3body,
5)skořápku od ptačího vejce – 3body,
6)muší nožičku – 1bod,
7)tři vlasy dlouhé nejméně 20cm – 1bod,
8)králičí bobek – 3body,
9)ulitu hlemýždě – 3body,
10)živou myš – 50bodů
11)prstýnek z trávy – 1bod,
12)věneček z lučního kvítí – 3body,
13)jedovatou prašivku- 1bod,
14)jedlou houbu – 3body,
15)tři semínka z lučních trav – 1bod,
16)samorost ve tvaru lidské postavy – 3body,
17)kost jakéhokoli živočicha – 10bodů,
18)léčivou bylinku – 1bod,
19)vodního živočicha – donést ve vodě – 10bodů,
20)živého brouka s krovkami – 3body..
    
    Živí tvorové musí zůstat živí. Družstvo si sečte své úlovky, Panoramix posoudí, jestli vyhovují či ne (nevyhovující vyřadí).
Časový limit 1hodina. Kvalitu donesených surovin hodnotí Panoramix přiděluje body.
Pomůcky: 8 čtvrtek se seznamem přísad do kouzelného lektvaru.
Vedoucí a instruktor je základna, kam děti přinášejí své úlovky.

2. Strašlivý zmatek římské války   4družiny –  hrajou se svým instruktorem,  

    Mág  Panoramix se svým kouzelným nápojem vyhraje soutěž o nejlepšího mága při každoročním setkání druidů v Karnutském lese. Svědky této slavnosti jsou i římští špióni, kteří chtějí chytit nejlepšího galského mága. Je samozřejmé, že unesou Panoramixe. Asterix a Obelix se mu vydají na pomoc. Podaří se jim ho osvobodit. A aby se zabezpečili proti dalšímu útoku Římanů, dají několika vybraným vojákům napít kouzelného nápoje. Ti zjistí, že jsou neporazitelní a okamžitě se chtějí stát.
Pány všech Římanů, k čemuž začínají verbovat vlastní armády. A tak vypukne velká válka mezi Římany.
Hra:
    Každé družstvo si vyznačí v herním území základnu. Tam si umístí svoje životy (každé družstvo má životy jiné barvy, či jinak označeny). Na znamení vedoucího začíná hra. Cílem družstva je získat co nejvíce soupeřových životů. Ty se získávají tak, že ten, kdo je zasažen papkoulí, musí život dát svému přemožiteli. Přemožený se musí vrátit ke své základně a zde si vzít nový život. Hraje se asi 30 minut.
Které družstvo má po skončení hry nejvíce soupeřových životů, to vyhrává.
    Součástí hry je 30min příprava, kdy si každá družina ohraničí svou základnu, dostane přidělený počet papkoulí a lístečků se svou barvou a dohodne svou taktiku. Na závěr družiny nahlásí kolik mají cizích životů.
Pomůcky: hadráky, barevné papíry – 8berav, vyznačit hranice prostoru hry
Obě hry trvají asi 1hodinu, pak se všichni vystřídají přesun a hodnocení – 15min.

Únos se hraje v tábořišti, válka v lese.

Odpoledne – všichni

    Asterix gladiátorem

    Prefekt Galie Caligula Kakabus se rozhodl, že doveze Ceasarovi jako dárek jednoho nepřemožitelného Gala.V lese se mu podaří chytit galského barda Trubadixe a odvleče ho do Říma. Když se to dozví Asterix a Obelix, Vydají se Trubadixe osvobodit. V Římě zjistí, že Trubadix má být na začátku gladiátorských her předhozen lvům. Aby se k Trubadixovi dostali, nechá se Asterix i Obelix naverbovat ke gladiátorům. 

    Dva hráči stojí naproti sobě na 2m prkně, které je podloženo z každé strany 3 kulatými špalíky. K souboji mají dřevce, prohrává ten, který se první dotkne země. Každá družina si vybere 5nejsilnějších zástupců. Všichni se shromáždí na louce a fandí svým bojovníkům. Úkolem je pomocí dřevců vytěsnit spoluhráče z prkna.
V souboji bojují vždy první s prvními, pak druzí s druhými, pak třetí s třetími….. Pak spolu bojují ti, co zbydou.
Není povoleno: rozmáchnout se a udeřit dřevcem, mířit na hlavu. Dodržovat pravidla!
Je povoleno 15min na nácvik techniky.
Rozhodčí zapisují, kdo vypadl nejdříve, tím určují pořadí družstev.
Pomůcky: 2m prkno, 6 špalíků – dřevených koleček, 2dřevce na koncích obalené molitanem, tabulka pro zapisování výsledků souboje.
Vodní bitva
Vedoucí a instruktoři se stanou Římany, fšechny děti jsou Galové. Římané brání svou vodní tvrz – plovoucí vor s gongem. Galové mají v rukou náboje – tenisáky, kterými se snaží zasáhnout gong. Cílem je, co nejvíce slyšitelných úderů do gongu.
(1Gal=1tenisák) Římané brání svou tvrz v mělčí části koupaliště a snaží se letící náboje chytit nebo sebrat ty, které plavou na vodě. Je stanovena hranice kolem koupaliště, kterou nesmí Galové ani Římané překročit. Pokud Římané chytí náboj, můžou ho použít a střelí po dotěrném Galovi. Pokud je Gal zasažen, musí si běžet nabít život do altánu. Tam čeká sekretářka Panoramixe, dá raněnému možnost vykoupit si život přebráním kouzelných bylin (čočka+rýže)

Ve hře 1 vedoucí sčítá počet zazvonění gongu, 1 rozhodčí sleduje, jestli zasažené děti – Galové chodí pro nový život. Pokud je zasažen míčkem vedoucí – Říman, nic se neděje. Počítají se údery gongu, na závěr se vyhlásí, že Galové vyhráli, jiné další hodnocení není.

Pomůcky:
Plovoucí vor s gongem, 80tenisáků, čočka, rýže, malé plastové kelímky (na přebírání) Hraje v lese celý tábor.
Asterixův poklad
    Chystá se oslava úspěchu v Olympijských hrách. Celá vesnice se raduje a vysypává pokladničky, aby se mohly koupit zásoby na slavnost. Galové jsou však trochu roztržití. Jsou sice spořiví, ale občas zapomenou, kam si své peníze schovali…

Hra: V lese je ve výšce 2m zavěšeno na provázku 300papírových pytlíků. V nich jsou galské peníze – statery, různé hodnoty. Hráči dostanou 1 stříkačku do dvojice a chodí po lese, hledají zavěšené pytlíky. Pokud ho objeví, stříkají vodou tak dlouho, až papírový pytlík povolí a mince vypadne. Není dovoleno na pytlík sahat rukama ani jinými předměty, je povoleno pouze stříkat vodou.  Ani vodu hráči nesmějí přenášet v žádných nádobách, musí pěkně běhat ke koupališti… Na konci hry se sečte hodnota mincí, vyhrává družina s nejvíce penězi. Pomůcky: 300pytlíků, statery, provázek, stříkačky 

Večer : hra Strážci světel
Římští špehové  chtějí uhasit oheň pod kotlem Panoramixe….
Na louce jsou umístěny do tvaru trojúhelníku 3 svíčky, jsou dostatečně daleko od sebe. Mezi nimi chodí 2strážci s baterkou. Nesmí se zastavit, stále musí být v pohybu. Všechny děti jsou poschovávány kolem – leží na zemi a čekají na vhodný okamžik, aby mohly vyběhnout a sfouknout svíčku. Strážci mohou zneškodnit útočníka světelným paprskem. Ten je vyřazen a odchází na určené místo.  Jeden vedoucí vyhlašuje začátek a konec hry. Může se hrát víckrát.
 
7.den pátek 19.8.
Bobův cross country den aneb Bloudíme v mlze u Británie.
V 9hod přijede autobus a odveze první skupinu dětí a jejich instruktorů a vedoucích .  Vysadí je na Pasách, odkud se budou po hřebenech Broumovských stěn vracet zpět do Galské vesnice. Po 40ti minutách se vrátí pro druhou skupinu a doveze je do Hlavňova, odkud půjdou také  do tábora. 
8. den – sobota 20.8. 

Je osm stanovišť – osm disciplín. Jsou očíslovány 1-8, družiny se střídají postupně, tzn. Z jedničky na dvojku, ze 2 na 3… z osmičky na jedničku… na nich se během dne všechny družiny vystřídají. Doba na jednom stanovišti:   30 minut, přesun 10min. Hraje se celý den.

1) Panoramixova kouzla
Jednoho dne se druid Panoramix zbláznil. Roztrhal svou kouzelnou knihu, její zbytky rozprášil po lese a les zajistil kouzlem. Potom ulehl k dlouhému spánku. Když se opět probudil, zjistil, že si vůbec nic nepamatuje. Ani kouzla, ani návod na výrobu lektvaru, ani kterak odčarovat les. Jakmile se tato zpráva donesla k veliteli římského tábora, rozhodl se rychle jednat. Chce definitivně dobýt poslední svobodnou galskou vesnici. Zbývá už jen málo času, a vesnice bude obsazena…
Družina se pokusí Panoramixovi některá kouzla připomenout…

Pomůcky: karta s kouzly a gesty 2x

     Družina dostane návod, podle kterého se jednotlivec musí naučit kouzla. Hráč si vybere kouzlo, naučí se ho. Pak se postaví před Panoramixe, řekne, co předvádí za kouzlo, a bez návodu, zpaměti předvede Panoramixovi. Za krátká kouzla je 5bodů, za dlouhé 10bodů. Družstvo má 10minut na seznámení s hrou, dohodnutí taktiky. Pak Pamoramix zmáčkne stopky a družina má 20min na nácvik a sesílání kouzel. Kouzla předvádí vždy jejen hráč, pak další. Každý se může dané kouzlo jen jednou.

Kouzla se skládají z jednotlivých gest. Gesta se dělají oběma rukama a jsou tato:
P – zkřížené prsty D – natažená dlaně L – lusknutí T – tlesknutí R – zkřížené ruce U – ukázání
Kouzla:
Vstaň z mrtvých        P D T R L P T U T D,
Blesk                          L R U P U T D L R L
Ledová bouře            U T P D R L T D R P
Neviditelnost             U T D L P U R P D U
Ochrana před zlem   R L T D P U D L R P
Nápoj síly                  T L R T U P T D L U R U L R D P T U L P
2) Asterix a cesta přes bažinu
    Velitel římského tábora Nemilus se rozhodne izolovat galskou vesnici, když už ji nemůže porazit. Vystaví kolem ní proto velkou ohradu. Z vesnice však vede ještě jedna cesta – přes bažinu.  

    Je vyznačena 15ti m trasa, kterou družina musí překonat. Musí se rozdělit na 2skupiny. Mají se přepravit v co nejkratším čase tam a zpět po trase. Nesmí se však dotknout země. Mají k tomu omezené prostředky: 2prkna a několik kulatých špalíků, vysokých asi 10cm. Přepravují se tak, že družina stojí na 1prkně, hráči se snaží si podávat špalíky a prkno tak, aby se pohybovali směrem vpřed. Obě skupiny mají 10min na nácvik taktiky. 30min na hru, pokud mají čas, mohou zkusit opravu. Měří se čas. Jelikož jde družina rozdělená na dvě skupiny, sčítá se čas obou skupin dohromady.

Pomůcky: 2silnější prkna 1,5m dlouhá, 10 špalíků, 2kolíky na začátek a konec trati.

  

3) Asterixův kotlík
    Jednoho dne navštívil galskou vesnici náčelník sousední vesnice Nemoralix. Ten svěřil náčelníkovi Majestatixovi pod ochranu kotlík plný peněz, neboť se bál, aby mu peníze nevzali římané při vybírání daní. Majestatix pověřil hlídáním peněz Asterixe. Tomu však někdo přes noc peníze ukradl. A podle starého zvyku byl Asterix z vesnice vypovězen, dokud nezíská peníze zpět.

    Je vyznačena asi 20m cesta, má ohraničené okraje, start, cíl. Úkolem hráčů je donést co nejvíce penízků od stratu k cíli, po cestě. Jeden hráč nese 1penízek. Na každé straně cesty číhá 1Říman(1vedoucí). Každý má jen 5papkoulí(hadráků). Nesmí vstoupit do cesty, papkoule si muže sbírat. Tzn. sbírá si hadráky, které vystřelil jeho kolega. Pokud je hráč zasažen odevzdá penízek Římanovi a vrací se na start. Pokud se mu podaří cestou proběhnout, položí peníz do kotlíku a vrací se stejnou cestou. Nemusí spěchat, Říman už na něj nestřílí, protože nemá peníz. Cílem je přenést co nejvíce penízků během daného časového intervalu. Nácvik taktiky(zkouška) 10min. Hra 20min, začátek a konec vyhlásí vedoucí.

Pomůcky: 2kotlíky, kovové penízky, 10papkolulí, vyznačená 20tim trať

 
  
4) Asterix a Caesarův vavřínový věnec
    Náčelník Majestatix se při návštěvě bratra své ženy Bonemíny v Lutecii dostane do sporu se svým švagrem.Jde o to, zda je lepší Majestatixova sláva nebo Homeopatixovy peníze. Jako důkaz své moci předloží Majestatix pozvání k sobě do vesnice na ragú kořeněné bobkovým listem z Caesarova vavřínového věnce. A tak se Asterix a Obelix vydávají do říma pro Caesarův vavřínový věnec…

Hra: Vy zřejmě nepůjdete k Caesarovi pro jeho věnec, a tak vám nezbývá než ho vyrobit. Materiál je libovolný. Hodnotí se vzhled a kvalita. Háček je ale v tom, že nikdo z ostatních skupin nesmí vědět jak váš věnec vypadá. Nejsou dány žádné vymezující podmínky, jak má věnec vypadat. Družina ředstaví svůj věnec ostatním večer na nástupu. 40min na výrobu.

Pomůcky: žádné určené. Vedoucí má plachtu, po tu ukryje už vyrobené věnce ostatních družstev.

 

5) Oheň pro Panoramixe
    Galskou vesnici postuhne dlouhotrvající liják. Protože všichni Galové nejsou doma – podporují Asterixe na olympiádě, není nikdo, aby přikryl dřevo a ochránil ho před deštěm. Vše je mokré. Panoramix musí vařit nápoj, zásoby došly, nemá však oheň.  
Hra: Je potřeba Panoramixovi přinést oheň. Družina si rozdělá oheň, k dispozici má jen 10zápalek. Oheň roztopí, aby vznikly žhavé uhlíky. Družstvo má za úkol přenést oheň v pěti pochodních. Na místě vzdáleném 100m znovu rozdělat oheň, který musí zahořet plamenem. Vedoucí měří čas – začátek činnosti, až po vyšlehnutí přeneseného plamene. Počítá také počet použitých zápalek.
5min na dohodnutí taktiky, 30min na hru.  
Pomůcky: zápalky, 5pochodní. Pozor na bezpečnost.
6) Prsten pro Majestatixovu ženu Bonemínu
    Jelikož se Majestatix během olympiády poněkud spustil, vysedával v hospodě do noci, jeho žena se na něj trochu zlobí… Je potřeba si ji udobřit a přinést jí prsten… 

Hra: Do země je zakopána 2m tyč (1m v zemi, 2m nad zemí). Vedle leží stará pneumatika. Družina se musí dohodnout, jak pneumatiku navlékne na tyč a vyvlékne zpět. Soutěž spočívá v tom, že se hráči musí všelijak navrstvit, aby pneumatiku navlékli, pak ji zas musí vyvléknout. Cílem hry je udělat to co nejvíckrát. Počítá se dopadnutí gumy na zem, hraje celé družstvo. Vyhrává ta družina, které se to podařilo nejvíckrát.

 
7) Bouda pro Idefixe
    Chudákovi Idefixovi uplavala při záplavách bouda a nemá kde spát…

Hra: vedoucí předvede dětem, jak se staví stan, protože to téměř určitě nikdo neumí…Pak si to děti vyzkoušejí. Potom se na čas snaží postavit stan, hra končí, když je celá družina zapnutá ve stanu. Jsou možné opravy. Čas: 40min

Pomůcky: stan
 
8) Hon na divočáka
    Obelix už dlouho neměl svou oblíbenou pochoutku – divočáka. Kolem galské vesnice je výskyt divočáků již omezen a je třeba se vydat na římské území. Našim statečným táborníkům se podaří divočáka ulovit, je ale pekelně těžký… 

Hra: Divočák je stará pneumatika. V  lese je vyznačen asi 50 okruh, jeho absolvování by mělo travat asi 3min (vyzkoušet). Úkolem hráčů je štafetou dokoulet divočáka po okruhu. Hraje vždy jeden hráč, je na divočáka sám. Pak postupně koulí další…Měří se čas. Doba na hru: 40min.

Pomůcky: pneumatika

 

9.den  21.8. neděle

Zlatá horečka – celý den
    Den před tím se večer před usnutím táborníkům sdělí, že se zítra probudí ne v táboře, ale ve Zlatokopecké vesničce, ne jako táborníci, ale jako zlatokopové. Zrušíme táborové oddíly a rozdělíme je (rozdělí se sami) spravedlivě do 4-člených skupinek.
    Vysvětlíme jim důkladně níže uvedená pravidla, navnadíme je pro hru a pošleme je spát. Děti se budou přes noc těšit na hru a zvýší se tak jejich nadšení.
    Zlatokopové se ráno probudí budíčkem, ale jinak se nedělá nic povinného (žádná rozcvička ani hygiena – každý už si dělá co chce). Během chvíle do tábora(vesničky) dorazí posel se zprávou o nalezišti zlata. Naleziště zakreslí na mapu a zlatokopové podle toho poběží na nedaleké místo naleziště. Tam jsou připravená „políčka“ se zlatem(perličkami) – každé políčko má číslo a kolem čísla jsou rozházené(poschovávané) perličky. Zlato se nachází i v potoce.

Když skupinka zlatokopů dorazí k nalezišti tak si vybere své políčko – to které se zdá být nejbohatší na perličky(Kdo dřív přijde ten dřív mele).Tři ze skupinky zůstanou u políčka, hlídají ho, ale ještě nesmí těžit. Čtvrtý ze skupiny běží do vesničky a koupí si v Bance políčko na dluh. Teprve, až když připevní potvrzení o koupi k číslu políčka, mohou začít těžit.
Za vytěžené perličky dostanou v bance peníze. Různé druhy perliček jsou různě hodnoceny (větší,hezčí = dražší) – s bankéřem lze smlouvat – snaží se zlatokopy odírat.
Po zaplacení dluhu si za vydělané peníze mohou koupit snídani a pak i další jídla(oběd,večeře), ale mohou také utrácet v baru, kasinu nebo si kupovat sladkosti(drahé). Musí si ale také nechat peníze na další naleziště, protože úroky na půjčky v bance se zvedly.
Za den jsou vyhlášeny přibližně tři naleziště (nejlépe vždy před hlavním jídlem).

    Celou dobu působí ve vesničce postava žebráka. Chodí a žebrá, občas něco ukradne. V závěru hry se ze žebráka stává boháč( ze smradlavého a hnusného somráka se stane všechny oslňující gentleman). Jde do kasina a utrácí tam nehorázné peníze. Ve vesničce je s toho pozdvižení a všichni ho sledují. V kasinu ho ale přistihnou že švindluje(má v rukávu karty). Šerif ho chytí vyvede z kasina a soudí ho před davem zlatokopů. Odsoudí ho k trestu smrti oběšením.
Jediná jeho šance je, že za něj všichni zlatokopové složí kauci. Kauce bude tak vysoká, aby se všechny peníze co zlatokopové mají  dostaly zpět k bankéři. Žebrák je zachráněn, hra končí, a začíná zlatokopecký bál.
 

Pravidla, rady a informace:
    Na nalezišti zlata je tolik políček kolik je skupinek. Každé políčko může mít různou hodnotu. Je dobré si vždy zapsat při přípravě jakou má které políčko hodnotu, aby mohl bankéř zlatokopům říct jestli mají ještě těžit (hledat), a nebo jestli už mají všechno(škoda každé nenalezené – ztracené perličky).

Ve hře jsou také Asterix a Obelix, kteří dohlížejí na zákon a pořádek ve vesničce. Nesmí se krást z cizích políček, těžit před doložením potvrzení o zaplacení políčka, a všeobecně krást a chovat se zle. Dětem se předem musí říct, že kradení je špatné, aby to nepovažovali za možný druh obživy i za cenu trestu. Bohužel děti často vidí v lumpárnách(kradení) dobrodružství, proto musejí být tvrdé postihy: žalář na určitou dobu nebo zákaz těžby.

Všechno je za peníze, nic není zadarmo! Zlatokopové si vše kupují, když nemají peníze mohou si je vydělat i jinak než těžbou. Za úplatu mohou dělat různé táborové práce: sbírat odpadky…

Ceny jídla musí být velmi pružné, musí neustále reagovat na to, kolik mají děti peněz. Sladkosti a podobný luxus musí být drahý stále. Ale měla by být finančně dostupná alespoň jedna sladkost pro každého. Hlavní jídla by se měla zlevnit vždy  v čase jejich správné konzumace(oběd kolem 12:00, a podobně).
Jinak se ze zlatokopů snažíme vytřískat co nejvíce peněz – jako každý správný obchodník.

Důležité je ještě před táborem sehnat kuličky různých barev tvarů a velikostí (případně jiný nerost, který se dá považovat za kousky zlata).
Dále je nutné si připravit velké množství bankovek různých hodnot. Nejlépe je asi vytvořit umělecky jednu originální a tu pak nafotit kopírkou. Různé hodnoty na prázdné bankovky už jen dopsat. Bankovky by měli být ve zlatokopeckém stylu, my máme statery, kovové mince – 1stater, modrá kolečka – 5, 10 a 50staterů.

Celý den by měl mít náboj, každý z dospěláků jenž je zapojen do hry by ji měl hrát naplno a celou svou duší.
V kasinu musí být množství her aby se děti nenudily ( karty, ruleta, kostky, páka… něco jako na pouti).
V obchodu s jídlem a dobrotami by měl být velký sortiment zboží (na pití i různé alkoholické nápoje-čaj v originální lahvi RUMu akorát za vyšší cenu).
Je dobré vytvořit i spoustu jiných možností jak utratit peníze a jak pobavit děti. Občas mohou vedoucí zinscenovat přestřelku nebo jinou akci – zkrátka ať je živo.

Pomůcky:
cedule: banka,kasíno, ceduli pro jakýsi „obchod“ – kde bude široký sortiment zboží, ……                    korálky, knoflíky, zlaté cetky, tvrdá měna, dlužní úpisy – na ně se zapíše, které políčko se na dluh koupilo, kartičky s čísly políček (políček je tolik, kolik skupinek),

    Ráno se  začne opékat prasátko na ohni, průběžně se bude jíst – za to se taky bude „platit“ , večer bude ohňostroj a velká dixotéka s vystoupením našich malých holek co chodí na zumbu.

Večer poslední nástup s vyhodnocením celotáborové hry.
10.den 22.8. pondělí  

Po snídani odjezd