Program 2012

Los pravěkulos

Studená Voda 12.-22.srpna 2011


1. den, neděle, 12.8.2012

Dopoledne:
Kolem 10hod příjezd pravěké havěti,
Rodiče dětí předají potvrzení, my dětem dáme lahvičku na pití, tričko z hromady(+podepsání,) ubytování, oběd

Po obědě:
V altánu: rozdělení do družin, představení dospěláků, režim dne

Pak družina se svým vedoucím a instruktorem:
Průzkum okolí, vyhledání vhodného poradního místa – asi do 300m (?) od tábora.
TAM na tom místě –
Poznávání kmene, rozdělení rodových úloh: stařešina, léčitel, pramatka, strážce…
Vymýšlení přezdívek, jména kmene, bojového pokřiku.

DOHODA
Motivace:
I když jsme v pravěku, kde ještě nebyly zákony, museli mít i pravěcí lidé nějaká pravidla, aby přežili jak v tvrdých přírodních podmínkách, tak ve skupině kterou tvořili.
Kdo se těmito pravidly neřídil ohrožoval nejenom sebe, ale i ostatní, proto je velmi důležité ji dodržovat. Když někdo dohodu poruší je dobré na to upozornit a promluvit si o tom.

Realizace:
–                    děti tvoří ve svých týmech
–                    do každého týmu balící arch papíru a fixy
–                    skupina nakreslí na papír vesnici (jeskyni) a navrhuje max. 20 ideálů, které by se v ní měly respektovat, aby dobře fungovala.
Každý si do vesnice nakreslí sebe se svým jménem a přezdívkou .
Pomůcka pro vedoucího, který děti motivuje  a nenásilně jim pomáhá:
–                    Buď tady (radost z přítomnosti, spoluúčast, zapojení, zábava)
–                    Buď v bezpečí (důvěra, odpovědnost, hranice, vztahy)
–                    Cíl tábora (zažít něco nového, poznat kamarády, získat nová přátelství….)
–                    Buď poctivý (hraj fér, buď poctivý sám k sobě i ostatním, …)
–                    Jdi dál (zvládni problém, seber odvahu, přijímej výzvy, odpouštěj….)
–                    Pečuj o sebe a ostatní ( jak hygiena, tak v chování k ostatním)
Tyto myšlenky má vedoucí na 6ti kartách, děti je postupně obracejí a mluví k nim. Pak zapíšou na papír vlastní formulaci k myšlence.

Děti své dohody vyvěsí na důležité a viditelné místo a může se k nim průběžně vracet a dohlížet na to jsou-li dodržovány. (každý vedoucí připevní na stěnu v altánu)

Vložit krátkou hru: honičku, kruh- po mé pravici se postaví Lenka, protože…

-Táborový řád, podpisy
-Notýsky, hymna, výzdoba kmenové (rodové) placičky na krk

Příprava na slavnostní oheň:
Stavba ohně – kluci. Vyčištění ohniště. Velcí kluci se postarají o dřevo a nachystání ohně. Malí kluci se postarají o souší, šišky do ohně.
Holky šijou rodové obleky. Družina se předem dohodne která holka šije pro kterého kluka CO. Obleky vyhodnotíme večer u ohně.
Rod si také připraví vtipný komentář k představení kmene, který spolu s rodovým pokřikem bude večer předveden u slavnostního ohně.

Večer:Večer:
Slavnostní oheň
Rituál přijetí mužů – kluků (vedoucích+instruktorů mezi muže)                  kyj
Rituál přijetí žen – holky (vedoucí+instruktorky mezi ženy)                          náhrdelník

Rituální tanec, hudba  – Irča zarežíruje J

2. den, pondělí, 13.8.2012

Dopoledne:

–          Petr připraví druhy ohňů – papír, formát do malého notýsku
Na poradním místě ved. a inst.se svým oddílem
Pravěká škola života: (ohně a stromy)  Jelikož největším přítelem pravěkého člověka byl oheň, začneme tyto školy právě jimi. Měli bychom dětem vysvětlit, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Jaké druhy ohňů známe. Jak je rozdělujeme. Jaké dřevo je nejlepší. Obřadné zapalování ohně, zapalování ohně zamokra, zkouška rozdělání ohně na čas, ohniště… atd.
Pomůcky: kartičky s ohni, kartičky se stromy, sekera, provázek, hřebíky, …
Družina vyrobí 1 maketu ohně – domluvit se kdo a který typ ohně
Pomůcky – sekera, provázek, notýsek, psací potřeby

Úroda: Pravěký člověk pomaličku zjišťoval, že se dá uživit i jiným způsobem než lovem zvířat pro maso. Zjistil, že i některé rostliny mohou sloužit jako potrava. Proto si každý rod  najde místečko, kde si založí svoje  malé políčko. Na tomto  políčku  si pokusí každý rod vypěstovat svoji úrodičku. Nám se vždy vyplatilo sázet řeřichu. Vypadá na malých záhoncích dobře a je schopna vyrůst do jednoho týdne. Rod si pak může svoji úrodičku sníst k večeři.
Pomůcky: Semínka řeřichy, a pak cokoliv co uznáte za vhodné při práci na mini zahrádce.

Boj o oheň: Na počátku všeho byl oheň. Bez ohně si pravěký člověk nedovedl udělat téměř nic. Jedl syrové maso a bez ohně si nedovedl ani posvítit nebo si něco vyrobit. V této hře budou hrát vedoucí proti všem dětem. Vedoucí coby bohové budou někde v lese a budou strážit pro člověka to nejcennější: OHEŇ. Děti budou mít tři životy. Bohové budou strážit území o velikosti asi 30×30 metrů. Kdo z dětí vnikne do území bohů, již nemůže být chycen a může si odnést jednu část ohně. Každý kmen bude mít svůj oheň nakreslený na velkém barevném papíře a rozstříhaný cca na 50 dílků. Po skončení hry se budou ještě oddíly snažit jej poskládat.
Hodnocení: Skládání ohně nehodnotíme, poněvadž bude mít každý rod jiný počet dílků. Rody si mohou oheň nalepit na papír. Vyhodnotíme pouze počet dílků ohně. Pomůcky: nakreslené a rozstříhané ohně na tvrdém a barevném výkresu, životy, fáborky, lepidlo, stopky, deník, tužka.

                   
Odpoledne:
Lov žen: hrají všichni 15min
Se slovy „Přece nevyhynu“ se pravěký lovec vydal na lov žen. V této hře budou hrát kluci proti holkám. Holky budou mít u sebe kartičky, které dají lovcům když, jí chytne. Pro vlastní lovce ale kartičku nemá. Lovec musí chytat jen holky z cizích rodů. Hrací prostor vymezíme fáborky.
Hodnocení: vyhodnotíme nejlepší lovící rod.
Pomůcky: stopky, deník, tužka, fáborky, kartičky pro děvčata – vyrobí si samy.
Každá holka má 30kartiček se svým jménem.Na závěr se rod shlukne kolem svého vedoucího, který spočítá ulovené ženské a ty, které holkám zůstaly.

Záchrana ohně:    
soutěží vždy 2rody, ostatní se svým vedoucím a instruktorem hrají míčové hry. Každý vedoucí počítá svým dětem čas a vzdálenost sám.
Od bohů se vám podařil získat oheň. Rozmary počasí však ovlivnit nedovedete. Musíte se tedy počasí postavit sami a oheň před ním uhlídat. Řádí hrozný vítr. Před tímto větrem musíte svůj těžce vydobytý oheň uchránit. Uvidíme, jak si každý dovede s tímto větrem poradit. Soutěžit bude každý sám, postupně se štafetou vystřídá celé družstvo. Na startovní čáře zapálíme každému svíčku a soutěžící vyrazí na trať. Počítá se počet ujitých metrů až do chvíle kdy mu oheň zhasne. Každý člen jde nejvýše 2min, pokud mu svíčka nezhasne dříve.
Hodnocení: Hodnotíme nejlepší rod sečtením všech ušlých metrů. Trasa by měla být ve tvaru kruhu, aby se metry daly dobře počítat.
Pomůcky: Svíčky, sirky deník, tužka.

3. den, úterý, 14.8.2012

Ráno:

Poradní místo: členové rodu budou vytvářet příbytky z přírodních materiálů u stromů. Ideálním místem pro tuto práci je jehličnatý les.
Pomůcky: nůž, provázek a veškerý přírodní materiál.

Pravěká škola života: (stopy)  Pravěký člověk se musel velice dobře orientovat ve stopování. Musel poznat jaká je to stopa. Lépe řečeno musel vědět jakému zvířeti ta či ona stopa patří. Jestli má smysl se za touto zvěří hnát či nikoliv. My si probereme několik stop, na které mohl pravěký člověk v té době narazit. Na závěr by si mohli nějakou stopu najít a pokusit se ji odlít. Otisk, který se bude odlévat ponecháme na zvážení každého individuálně.
Hodnocení: prožitek
Pomůcky: sádra, kotlík, voda

Vykopávky: V lese je označeno praporkem 8archeologických nalezišť – 8míst,kde jsou v zemi ukryty vzácné sošky z doby kamenné. Rod má30min na to, aby objevil, co hlína skrývá.
Hodnocení: počet figurek

Odpoledne

Tajemný vzkaz – pochod na Korunu ? (rod jde s instruktorem, vedoucí honí děti)
–  každá družina ať se tam dostane, jak chce, tam najdou sídlo nejmocnějšího šamana. Ten však není doma a na chatrči najdou vzkaz pro ně nezmámým písmem. Tento vzkaz si napíší členové rodu tak, aby ho mohli donést zpět do tábora. Jeden z vedoucí (přívětivý) bude jednotlivé znaky prozrazovat tím, že je bude psát na záda dětem. Ostatní vedoucí budou děti chytat a chtít po nich nějaký úkol. Jejich cílem je text na zádech smazat či pozměnit. Po dojití zpět do tábora, kde jsou skupiny v bezpečí, si rozluští zprávu. cca 90 – 120 minut.

Dohodnout interval mezi družinami

Po svačině:

Mamutka: Děti Vašeho rodu jsou choré a jediné, co je zachrání, je mamutí mléko. Jistě již samí víte jak těžké je ulovit mamuta. A to Vás v této hře čeká jej ulovit dokonce živého. A musí to být samice. Ze samce byste mléko lákali asi zbytečně. Jde vlastně o velkou schovávanou. V okolí tábora se schovávají mamuti. Vedoucí v této hře představují mamuty. Jen jeden však je samice neboli mamutka. Někomu se stane, že najde mamutku napoprvé. Někdo zas bude mít smůlu a najde mamutku až na poslední pokus. Vedoucí jsou dobře schovaní a děti je postupně hledají. Měli byste zabránit tomu, aby si navzájem říkali, kde toho správného mamuta našli. Každý vedoucí bude mít u sebe cedulku, na které bude mít napsáno kdo je. Tuto cedulku ukáže na požádání, až když se jej lovec dotkne.
Hodnocení: Vyhodnotíme nejrychlejší hledače mamutky. Potom vyhodnotíme i nejrychlejší rod, který všemi členy najde mamutku.
Pomůcky: Cedulky se jmény mamutů, deník, tužka, stopky

Zkouška strachu: (Po setmění před večerkou) Každý pračlověk  musel být statečný a nebojácný. Když se musel třeba i sám postavit takovému mamutovi nebo jeskynnímu medvědovi. Vašim úkolem bude svým kmenovým náčelníkům dokázat, že se také nebojíte a strach si na Vás vůbec nepřijde. Zkoušku si můžete upravit dle schopností Vašich dětí. Doporučuji verzi, která se nám osvědčila na jednom táboře. Vezmeme všechny děti a jdeme s nimi po známé cestě, kterou už na táboře šly. Postupně se zastavujeme a dáme dětem na výběr že kdo se již necítí tak se může vrátit zpět do tábora. Postupně je po jednom pouštíme. V táboře zůstane aspoň jeden vedoucí který odchytává děti které přicházejí do tábora ze stezky odvahy. Postupně po cestě zanecháváme vedoucí aby dělali dozor na děti které se budou vracet do tábora. Vedoucí jsou schovaní, ale musí mít přehled o cestě a o dění na ní.
Hodnocení: V této hře nehodnotíme do celotáborového hodnocení. Tato hra má spíše význam naučit děti se nebát. Je dobré si vzít děti před hrou na malou procházku po tmavém lese a popovídat si o tom, že člověk se nebojí jenom tmy, ale i jiných věcí jako jsou například pavouci, hadi, jízda ve výtahu, výšky apod.

4. den, středa, 15.8.2012

Dopoledne:     Rod je se svým vedoucím a instruktorem. Postupně se během dopoledne vymění na stanovišti dojení mléka

Mamutí mléko: Mamutí samici jste s úspěchem chytili. Teď však nastává chvilka, jak od ní dostat ono mléko, které pomůže Vašim dětem. Každý z lovců musí nadojit aspoň 1 dcl mléka. K této hře potřebujete pouze gumové rukavice které naplníte vodou a na konci prstů jej propíchnete jehlou. Je potřeba si to prvně vyzkoušet jak to teče, aby nedošlo k hádkám. Pak se počítá čas nadojení 1 dcl.
Hodnocení: Vyhodnotíme nejlepšího dojiče mezi jednotlivci. Poté vyhodnotíme nejrychlejší rod, který nejdříve nadojil potřebnou dávku.
Pomůcky: Gumové rukavice (radši víc než míň), jehla, stopky, deník, tužka, větev,  na které bude rukavice přichycena, 1dcl nádobka, zásoba vody na dolévaní.  

–          Haňďa. připraví obrázky stromů, jejich plodů, listů. Formát, aby se dal nalepit do notýsku

Pravěká škola života: (rostliny) Jídelníček pravěkého člověka zdaleka neobsahoval pouze maso. Pravěký člověk začal nalézat obživu i v rostlinném světě. Zjistil, že se zde najdou rostlinky ze kterých se dají  udělat různé pochutiny, nebo rostlinky díky kterým dostane maso zcela jinou chuť. Pračlověk dokonce zjistil, že pomocí některých rostlinek může léčit svá zranění která utrpěl buď v boji nebo při lovu. Proto se i vy seznamte z několika rostlinkami která budou pro Váš další pravěký život dost důležitá. Které rostlinky to budou nechávám na vedoucích tábora.
Pomůcky: Kartičky s rostlinkami, léčivky              k činnosti využijte poradní místo

Zbraně: Když pračlověk nalezl tu správnou jeskyni, tak už měl více času i na jiné věci, než jak obstarat co nejvíce dřeva aby mu nevyhasl oheň. Začal přemýšlet nad tím, jak co nejlépe a nejrychleji ulovit zvěř která mu zajišťovala potravu a ošacení. Proto začal vymýšlet různé zbraně, které by mu to usnadnily. Vašim úkolem bude vyrobit jednu z následujících zbraní: sekera, pazourek nebo oštěp

Odpoledne:
 
Tábor se rozdělí na 4 a 4 oddíly           stopovaná – 4 barvy rýže           do večera výměna

A Na každém stanovišti 20min. Vedoucí je na stanovišti, s dětmi je instruktor.
 1. Střelba na mamutče  střelba z luku   Lampička vyrobí mamutíka
             Ulovte si večeři J
        2. Střelba ze vzduchovky
        3. Lanová lávka přes potok
         4. Azimut, uzly      pro činnost využijte poradní místo

B  vedoucí je raněná zvěř, s dětmi jde instruktor. Děti čekají 30min, mezi tím hrají vybiku se svým instruktorem…

Stopování: Všichni pravěcí lidé se museli naučit stopovat zvěř, aby se za ní mohli vydat se všemi lovci. Protože pokud by jim stopovaná zvěř unikla, hladověl by pak celý kmen. Správný stopař jde nejen po stopě, ale i po krvavých stopách, které zraněné zvíře zanechává. My v této hře budeme sledovat tuto krvavou stopu. Místo krve použijeme obarvenou rýži. Tyto ingredience budeme sypat po troškách jako krvavou stopu. Vedoucí bude pro tuto hru představovat raněnou zvěř. Na konci stopy se vedoucí schová a čeká, až jej lovci naleznou. Po stopě jde celý rod. Na konci se všichni rozdělí a každý sám za sebe hledá raněnou zvěř.

Pomůcky: Obarvená rýže,  deník, tužka.

5. a 6. čtvrtek, pátek, 16.-17.8.2012

Puťák     hledejte nové místo pro svůj rod, nová loviště, místo medem a srdím oplývající

Návrat na oběd

Opět rozdělení na 4 a 4oddíly.

Paměť lovce:  Při výpravách za zvěří se někteří lovci dostali hodně daleko od svých kmenů. Po návratu domů se však již setmělo a tak lovec musel svůj kmen navádět po tmě. Hra spočívá v tom, že jeden hráč bude představovat lovce a druhý zbývajícího člena kmene. Ten bude mít zavázané oči. Připravíme si v lese mezi stromy nebo na louce trasu a lovec začne navigovat druhého tak aby co nejrychleji prošel celou trasu.
Hodnocení: Vyhodnotíme dvojici s nejlepším časem a po sečtení i nejrychlejší kmen.
Pomůcky: lana, fáborky, stopky, šátek, blok, tužka

SEDÁNEK
Druh: ojedinělá
Místo: terén
Délka: 30 min
Hráči: skupiny
Pomůcky: fáborky na vyznačení trasy, hlídače

Hrají dvě družstva, kuriózní je, že nemusí být stejně velká. (Rozdíl by ale neměl být větší než asi 5 hráčů). Na začátku hry si všichni sednou na zem těsně vedle sebe (čelem na jednu stranu). Vznikne takový had, kterému se říká sedánek. Ten se pohybuje zvláštním způsobem: Poslední člen hada se zvedne, přesune se na začátek a sedne si těsně vedle hráče na začátku. Potom se zase přesune ocas dopředu.
Sedánci musí co nejrychleji projít vyznačenou trasou. Trasa vede cestou necestou, má šířku 2-5 m. (Na trasu se musí vlézt najednou dva sedánci). Délka trasy je podle délky sedánka, rozumná je asi 100 m (plus mínus). Sedánci začínají hlavou na startovní čáře, závod končí, když se na cílovou čáru dostane hlava. Doporučená (a odzkoušená) trasa vede vysokou loukou, menší bažinkou, potůčkem a končí za blátiskem.

7. den sobota 18.8.2012

Dopoledne                                                     
Instruktoři chystají trať na odpolední postřehák   
Kartičky na hru vyrobí Ája, Káťa, Barča

hrají všichni
Zásoby: Zásoby veškerých potravin Vám zcela jistě ubývají a Vám nezbývá nic jiného než své zásoby opět doplnit. V této hře budeme sbírat různé zásoby po okolí Vaší jeskyně. Na kartičkách které budou zásoby představovat budou napsány různé druhy jídla. Každé bude mít jinou hodnotu. Od každého druhu je zapotřebí aspoň 70 kartiček. Kartičky umístíme ve vymezeném prostoru. Rody pak do prostoru vysílají po jednom své zástupce, aby přinesli zásobu z co možná nejvyšší hodnotou.
Příklad:

 • Maso z mamuta                        50 bodů
 • Maso z medvěda                       45 bodů
 • Maso z jelena                           40 bodů
 • Maso z divočáka                      35 bodů
 • Maso z králíka                         30 bodů
 • Voda                                         25 bodů
 • Kukuřice                                   20 bodů

Hodnocení: Vyhodnotíme rod z největším počtem zásob.   – rody si pod dohledem vedoucího spočítají
Pomůcky: Kartičky se zásobami, fáborky, stopky, deník, tužka.

Sem přijde ještě jedna hra.
 
Odpoledne

Tábor se rozdělí na půlku, A, B pak se vystřídají.  Do svačiny A, po svačině B a obráceně.
V bloku A – na stanovištích 1.-4. Jsou děti 20min
Instruktoři jsou na stanovištích – 4. Další 4instruktoři mají na starosti postřehový závod. Děti jsou s vedoucím.

A                  
1. Velká voda: Počasí pravěkému člověkovi přineslo nemnoho utrpení a záludností. V tomto případě Vám velká voda odnesla téměř vše, co jste měli schováno ve vašich příbytcích. Vy jste ale šikovní pralidé a snažíte se co možná nejvíce věcí zachránit. Vašim úkolem bude z rozbouřené řeky vylovit co možná nejvíce vašich věcí. Vaše věci bude pro tuto představovat hromada ping-pongových míčků, které budou představovat vaše věci. Vaším úkolem bude tyto věci pochytat. Ztížené to budete mít tím, že se o to budete snažit pouze polévkovou lžící. Hráč stojí ve vodě 2min a lžící loví míčky.Ve vodě je vždy jen jeden, ostatní mu fandí.
Hodnocení: Který rok naloví nejvíce, vyhrává.
Pomůcky: Asi 20 ping – pongových míčků, polévková lžíce, holínky, deník, tužka.

2.Poznávání zvuků zvířat
Pravěký člověk, aby přežil a uživil se musel poznat zvířata po sluchu. Zkusíme to.
Jirka nějaké zvuky nachystá J

3.Překonání strachu – nora
Krátká trať (20m), na ní strachový pytel, družina štafetově absolvuje, měří se celkový čas. Kdo neproleze pytlem, trestné body.
 
4.Oslavná báseň – téma: Pravěk ve Studené Vodě
Báseň pište tímto způsobem: první dva vymyslí dva verše. Pak se zakryje napraný text prvního řádku, nechá se druhý a třetí dítě vymyslí třetí řádek. Pak se zase zakryje napsané a nechá se jen verš – řádek třetí a píše se čtvrtý… atd. skládat může i vedoucí a instruktor, čili báseň bude mít 12řádků – veršů. Je to tak proto, aby jeden, dva lidi nevymysleli celou báseň a ostatní nic. Malým dětem pomožte.

B Postřehový závod              kartičky vyrobí Terezka
Trať pro děti 1.-5.tř, mají schováno 12 karet.
Trať pro děti 6.-9.tř., mají schováno 24karet.
Na trati je každý sám za sebe.

8.den, neděle 19.8.2012

Ulov si a uživ se, jak umíš – vedoucí a instruktor je se svými dětmi celý den.

–          Setonův hrnec

Setonův hrnec je pravý zálesácký způsob vaření. Nepotřebujete k němu žádné nádobí, jen „něco“, čím budete schopni vyhrabat do země díru.
Jak na to:
Nejprve doporučuji naložit masíčko například s grilovacím kořením, nebo do česneku. Masíčko je asi nejlepší kuřecí, ale není to podmínkou, každému chutná něco jiného.Teď musíme vytvořit hrnec… Vyhrabeme jámu do země asi tak půl metru hlubokou, připravíme si dřevěný kolík cca 8 čísel v průměru. Vedle jámy rozdělejte oheň a snažte se vytvořit co nejvíce popela. Když je ho dost, nahrňte do něj pár kamenů, ale topte dál.K masíčku přidejte to na co máte zrovna chuť (houby, maliny a podobný lesní výtvory), zabalte to všechno do pořádné vrstvy kopřiv (případně do alobalu). Na dno díry naházejte rozpálené kameny a překryjte je vrstvou popela. Na tohle všechno můžeme naházet brambory, na ně masíčko v kopřivách. Tohle všechno zahrneme další vrstvou horkého popela. Pak jámu zahrabeme (kolík je pořád v jámě) a pořádně udusáme… Po čtvrthodince vytáhneme kolík, do vzniklé díry nalejeme tak dva ešusy vody a rychle díru zahrabeme.Doporučuji si označit místo, kde máte oběd, abyste pak nerozryli celou louku pohánějíce vás neskutečný hlad :o) Obídek doporučuju nechat tak minimálně hodinku a půl a pak ho opatrně vyhrabat. Upozorňuju vás, že lepší pochoutku jsem snad nejedl. A potom, není príma v deset zahrabat jídlo, pak se jít třeba vykoupat, přijít a vyhrabat hotový oběd? :o)  

Recept zaslal:  Toulave Boty

–          Hadi    – Družina dostane odsypaný příděl směsi na buchty a kvasnice. V kotlíku si zadělá na těsto. Děti si seženou klacek, na který si namotají těsto a pomalu si hada propečou nad ohněm.

–          Kotlíková polévka ( nebo guláš)  kotlík, gulášová polévka, brambory

–          Placky – budou dělat kluci kuchařský v kuchyni na plotně

Střídat s hrami:

Nedostatek vody: Právě jste zjistili, že vaše zásoby vody v jeskyni jsou téměř na nule. Bohužel k potoku je to velmi daleko a vy nemáte nic jiného na nošení vody než malou dřevěnou naběračku. Nezbývá Vám nic jiného než se vydat k potoku a postupně vodu do jeskyně nanosit. V této hře budou hrát všichni naráz. Každý rod bude mít svoji nádobu a nosí vodu štafetově – od potoka po dobu 20-30min
Hodnocení:
Pomůcky: naběračka, kotlík, deník, stopky, tužka.

Bohové se zlobí: Vaši bohové se na Vás velice rozzlobili. Nyní budete čelit jejich hroznému hněvu. Vedoucí si budou hrát na bohy a budou lovit lovce. Hru si můžete přizpůsobit dle terénu, ve kterém ji budete hrát. Lovci mohou přebíhat přes území bohů, které nám pro tuto hru nahradí libovolná cesta v lese nebo na louce. Nebo se lovci budou pohybovat po určeném prostoru a bohové je budou lovit. Každý lovec má u sebe život, který po chycení odevzdá bohovi. Ulovený lovec končí a odchází na předem určené místo. Jde o rychlou hru, kterou je možné několikrát opakovat. Pro zpestření můžeme lovce a bohy na konci proměnit, aby se ukázalo, jak jsou bohové silní coby lovci a naopak.
Hodnocení: Vyhodnotíme nejlepší lovce a poté nejlepší rod, kterému zbylo po božím hněvu nejvíc lovců.
Pomůcky: Fáborky, stopky, životy, deník, tužka.

Dary bohům: Je potřeba si vaše bohy usmířit. Je potřeba jim vyrobit nějaké dary (tedy pokud se kmen nerozhodne někoho obětovat ) .
Hodnocení: Vyhodnotíme nejhezčí dar z kmene. Poté vyhodnotíme originalitu darů.
Pomůcky: Cokoliv. Vynalézavosti se meze nekladou.
9. den, pondělí, 20.8.2012

Aquazorbing          během celého dne
 
Souboje kmenů: Jde o souboj mezi kmeny ve sportovních disciplínách. Můžete si vybrat z různých soutěží. Vytloukaná vlčí hlavou (vybíjená),  Kopání do divočáka (fotbal), apod.
 
SKALNÍ GOLF

cíl: vytrvalost, zručnost, soustředěnost, podpora, spolupráce, obratnost.
Potřeby: tenisové míčky, materiál na vyznačení jamek a trati – tyčky s očíslovanými
vlaječkami, fáborky; golfové hole si mohou hráči vyrobit sami – jakékoli klacky nebo větve bez
  špičatých konců a výčnělků

  Popis hry: Hráče rozdělíme do družstev po 5-9 členech. Ti si mezi sebou rozdají pořadová
  čísla. Stanovené pořadí je pak závazné pro celý  závod.

  Družstvo vyráží na trať s „golfovými holemi“, které se sami hráči ještě před startem hry
  vyrobili. Počet golfových holí v družstvu může a nemusí být regulován. Cílem hráčů je umístit
  míček postupně do všech jamek na trati. Jamky mohou být různě obtížné, od obyčejných důlků
  v zemi až po rafinovaně umístěné kbelíky, vykotlané pařezy apod. Pro vyztužení jamky v zemi se
  výborně hodí odříznutá spodní část PET lahve. I trať mezi jednotlivými jamkami může být různěn
  komplikovaná, vést hustníkem, do prudkého kopce, přes potok apod.

  K odpalování – posouvání míčku vpřed je povoleno používat pouze holí; házení nebo přemisťování jinou částí těla není dovoleno. Hráči se v odpalech musí střídat podle přidělených čísel, nikdo se míčku nesmí dotknout dvakrát po sobě.

  Míček lze odpálit kdykoli, dokud je ještě v pohybu, i po jeho zastavení, ale vždy jen  na tom
  místě, kde se právě nachází. Přenášet míček na jiné místo ani „uklízet“ terén (např. lámat
  větve, které stojí v cestě apod) není dovoleno. Jedinou výjimku tvoří případy, kdy už je míček
  umístěn do jamky a družstvo vyráží na cestu k další jamce.

  Hru lze uvést dvěma způsoby – buď je rozhodující čas, tj. rychlost, se kterou celé družstvo
  absolvuje trať, nebo počet úderů. Dynamika hry se v těchto dvou případech bude samozřejmě
  výrazně lišit.

10. den, úterý 21.8.2012

Ráno po snídani – civilizace

Rady pro organizátory a vedoucí her:

      Při vysvětlování hry získej zájem a pozornost hráčů (třeba vyprávěním krátkého příběhu, který se ke hře nebo k jejímu místu vztahuje).

 • Vysvětli smysl, podstatu a účel hry.
 • Urči prostor, hřiště, ve kterém se bude hrát.
 • Stanov dobu hry, způsob zahájení a ukončení.
 • Vysvětli postup hry a její pravidla.
 • Rozděl děti podle potřeby do soutěžních skupin (nemůžeš-li použít družiny nebo jiné trvalé celky) a každou zřetelně označ a dbej, aby družstva byla vyrovnanými celky.
 • Urči vedoucí družstev a rozhodčí.
 • Hrajete-li si v přírodě, urči místo srazu po hře.
 • Zdůrazni bezpečnost a nutnost šetření majetku.
 • Při hře pozoruj jednotlivé hráče, družstva, jejich vedení a taktiku. Podle potřeby usměrňuj hru, ale vždy dbej na dodržování pravidel.
 • Po skončení hry zhodnoť  jak jednotlivce, tak i celé kolektivy, jak plnili úkoly hry.
 • Vyhlas vítěze a předej případné odměny.
 • Pokud to jde, dej možnost odvetného utkání a měření sil v obrácených úlohách.
 • Nestrp posmívání ani vychloubání , znechutí to další hru.

  Dalším příjemným zpestřením této celotáborové hry může být I slavnostní obřady. Může to být třeba obřad přijetí mezi muže, přijetí mezi ženy, přijetí mezi lovce. Jak si tato přijetí uděláte je jen na Vás a co budou muset přijatí splnit to si už každé vedení tábora může upravit dle svých potřeb.