Program 2008

„S tebou mě baví svět“

Zdoňov 9. – 16. srpna 2008

Sobota 9.8.
Po obědě: Táborový řád, co se smí a nesmí, táborová trika, notýsky

Rozdělení do družin:
Skříňka, v ní družiny se jménem vedoucího a instruktora a DVD s filmem „S tebou mě baví svět“. Skříňka je zamčená, v lese je rozvěšeno asi 40klíčů. Ten, kdo najde si DVD ponechá jako odměnu, přečte se rozdělení do družin.

Po družinách
Zdobení, podpisy triček podle barev. Vymýšlení jmen pro rodinu, úlohy v rodině – táta, máma, …. Čtvrtka se jménem rodiny a jmény členů.
Poradní místo družiny – strom, provázky, přírodniny – bude hodnoceno
Na poradním místě seznamovací hra:
Každý (také vedoucí a instruktor)zapíše na papírek:
jmenuju se…….mám rád……… na táboře bych chtěl……….nechtěl bych………..
vzkazuju všem ostatním…………
– nechat čas na sepsání, pak si to přečíst a popovídat si o tom.
– po návratu vedoucí vylepí na velitelskou chatičku čtvrtku, kde je jméno rodiny a jména členů.

Míčové hry

Večer táborák – ještě za světla, kartičky – která na mě sedí a proč. Večer promítání filmu S tebou mě baví svět.

Neděle 10.8. Terka+ Onďa
Poklady – rýžování, třídění
Dopoledne : 2stanoviště :

Děti jsou rozdělené po 3družstvech, pak se vymění Je potřeba 2krát 30vajec
Vejce ptáka Loskutáka
V lese ve vymezeném úzení je položeno 30vajec. Ukolem je najít je, přinést, počítají se jen neporušená vejce. Co vejce, to bod. Ještě ale není vyhráno. Družina musí udělat pro vejce „hnízdečko“ a nosit je až do večera s sebou, nesmí se nikde položit, po celý den je musí komukoliv z tábora ukázat. Je zakázáno vejce rozbíjet, kdo to udělá, je diskvalifikován.

Rýžování zlata
Vymezené území – sběr táborového zlata, jen po určitou dobu. Pak družina dostane provázky, navléká „zlato“ a za každým 10.kouskem udělá uzlík. (aby se nám dobře počítalo)Pak v lese najde nějaký zajímavý kus „NĚČeho“ na to vyryje či jinak vyrobí jméno svojí družiny a připevní zlato.

Odpoledne stanoviště:

Popelka – hrách a čočka – třídit na čas
Skořápky- v lese 30kelímků, dnem vzhůru. Pod nimi 0-3ořechy. Družina štafetově vybíhá a sbírá ořechy 5 – 8min (?). Kelímek opět postaví dnem vzhůru. Jeden hráč – jeden kelímek. Hraje se na počet ořechů – bodů
Pepínův dopis V lese čtvrtka (dopis) na ní napsaný seznam věcí, které vzít s sebou na Apaluchu. Družina štafetově vybíhá ke čtvrtce, zapamatuje si vždy 1 slovo, běží zpět, zapíše slovo. Nesmí se radit, slovo nesmí mít chybu. Určitý čas (5-10min) počítají se správná slova, seznam musí být dost dlouhý.
Poklad pod kadibudkou ořechy vyrovnané takto: v první řadě 6, v druhé 5, třetí 4, čtvrté 3, páté 2, šesté 1. Hráči hází kostkou třikrát, odebírají příslušný počet ořechů. Každý počet se zapíše, pak se škrtne nejlepší a nejhorší výkon a zbytek se sečte.
Tenhle poklad nechci-papír na něm nakreslená truhla. Hrají 2družiny proti sobě. Vymezený čtverec, zástupce z každé družiny přefukuje papír na stranu protivníka, komu se to podaří – má bod.

Po svačině:
Babiččin květináč.
Při expedici Apalucha byl poničen květináč po babičce. Je třeba květináč opravit.
Každá družina má vymezený prostor svou barvou. Tam jsou střepy květináče. Najít, slepit, počítá se čas.

Pondělí 11.8. Den Káťa + Páťa
Olympiáda
Večer předem přenos ohně (pochodně) – olympijský oheň, celou noc a den udržovat oheň – po družinách
Dopoledne a odpoledne: 8 disciplín – vyhodnotit družstvo a jednotlivce v každé kategorii (?)
Střelba ze vzduchovky
Střelba z luku – Ervín
Štafeta – živé břemeno
Trojlyže – dráha
Vrh polenem
Skok do dálky (z místa nebo trojskok nebo s rozběhem)
Kop na obruč – obruč 1m nad zemí, hráč má několik pokusů, aby kopl míč do obruče.
Vrh oštěpem

Úterý 12.8. Katka+ Adam Katka má rozpracované
Strašidla, stopování, šifry DEN v ZEMI ÁSSů
Po stopách Yettiho-papír bílé stopy, šifry – runové písmo, morseovka, poselství pro svět …. ,

Středa 13.8. Lucka+ Lukáš
Voda na všechny způsoby
Stanoviště, dopodedne,odpoledne do svačiny.
hrnec+píšťalka, hrnec
vodníkův šos = přenášení vody v namočené látce(šos), sklenice
vodníkovo oko balónek – napouštět vodou – kdo víc….( 3balonky na družstvo)
Čaj o páté-družstvo sedí za sebou na zemi, v řadě. Na koci je prázdný hrneček. Druhé družstvo naproti, uprostřed kotlík. První nabere lžící vodu, předá ji druhému, ten třetímu…Vyhrává ten, kdo má plný hrníček nebo víc vody.
Vaříme z vody 2kýble, 2talíře, 2kotlíky. Voda se nosí štafetově vodu na talíři, určitou vzdálenost, vyhrává ten, kdo má nejdříve kotlík plný.

Po svačině přijedou hasiči z Ádru, něco nám řeknou, ukážou a přivezou džberovky.

VODA NA VŠECHNY ZPŮSOBY
Lucka a Lukáš

VODNICKÝ DESETIBOJ
1) Vodník loví ústy na čas (max. 1 minuta) píšťalku z nádoby s vodou, po vylovení na ni zapíská.
2) Vodník na čas (max. 5 minut) přenáší na určitou vzdálenost (5-10 m) ešus s vodou na zádech. Musí jít (lézt) po čtyřech, po vylití ešusu se vrací zpět na start.
3) Vodník na čas (co nejrychleji, bez limitu) plní láhev s úzkým hrdlem pomocí polívkové lžíce.
4) Vodník musí na čas vypít určité množství vody – sklínka (0,3-0,5 l).
5) Vodník pomocí brčka vypouští do vody co nejdéle bubliny, na jeden nádech a s ucpaným nosem. (měříme čas „bublání“)
6) Vodníci (jednotlivě nebo družstvo) se snaží vyjmenovat (vypsat) co nejvíce vodních živočichů, na čas – půl minuty, minuta (?).
7) Vodníkův šos – přenášení vody v namočeném šosu (kus látky), potom vyždímání vody do sklenice. Každý z družstva jde jednou (dvakrát?), sčítá se objem přenesené vody družstvem.
8) Vodníkovo oko – napouštět balónek vodou, kdo víc. (3 balonky na družstvo)
! nevím, neznám : ) ví Marta : )
9) Čaj o páté – družstvo sedí za sebou na zemi v řadě, na konci prázdný hrneček. Naproti druhé družstvo v řadě, mezi nimi kotlík s vodou. První nabere lžíci vody, předá ji druhému, ten třetímu atd. Vyhrává ten, kdo má první plný hrneček nebo kdo má víc vody v hrnečku (bude-li omezeno časem).
10) Vaříme z vody – voda se nabírá z kýble, přenáší se v talíři na určitou vzdálenost do kotlíku, štafeta družstva. Kdo má první plný kotlík, vyhrává.

Čtvrtek 14.8. Tomíno + Marťa, bez oběda Tomíno má rozpracované.
Cestou necestou
Podtext: koho neuvidí kuchaři celý den, ten dostane odměnu.
Místo konání: Zdoňov, viz. Přiložená mapa.
Hlavní rozhodčí: Tomíno
Stavitelé trati: Tomíno a Petr
Popis závodu: závodníci se ve skupinách přemístí podle obdržené mapy ke svým stanovištím. Start uprostřed Zdoňova (aby byly stejné podmínky pro všechny) ke svým stanovištím (každá družina bude mít jiný první společný postup)  vychází stejný čas ke každému prvnímu stanovišti. Po splnění stanoviště se přemístí ve směru zakresleném na mapě podle abecedy k dalšímu stanovišti. 90% přechodových tras se dá jít po cestě. Důležité upozornění: společný postup v družiny mimo stanoviště je společný!!! Stanoviště mají podobné časové úseky a nemělo by dojít ke zdvojení družin na stanovišti. Družiny se pohybují kruhovitě kolem Zdoňova. Hlavní cestu Zdoňovem víceméně jen překračují. Po třetím stanovišti by se měla celá družina najíst.

Pomůcky: Buzola, mapa(dostanou při startu závodu), jídlo (vyfasují ráno), pevná obuv, pláštěnka, propiska

Stanoviště A: Běh s buzolou. Je těžký terén, tedy se družina rozdělí na slabší a silnější a každá půjde svůj okruh podle azimutu. U zapsaného azimutu je cedule s písmenem, dohromady to dá slovo, potažmo více slov. Omezeno časovým limitem.

Stanoviště B: lezení potažmo slaňování. Na zakresleném místě jsou krásné skalky pro slaňování i pro lezení, čím více odslaňuje členů, tím více dostane písmen. Když by se někdo bál slaňovat, může za něj někdo vylézt cestu. Omezeno časovým limitem.

Stanoviště C: běh po fáborkách po značené trase mezi skálami. Družina musí hledat cestou hůře viditelná písmena, čím více najde, tím lepší je pro ni. Omezeno časovým limitem.

Stanoviště D: Zdravověda. Družina dostane výklad od doktora cca na 10 min. a pak bude muset co nejlépe ošetřit zraněného figuranta, a podle předchozí instruktáže zajistit jeho nejlepší péči. Poté přepraví figuranta na bezpečné místo a mezitím se ještě domluvit s nechápající operátorkou tísňové linky na místo, kde se zraněný nachází. Může být i kvíz. Podle kvality ošetření se přidělí družině příslušný počet písmen. Omezeno časovým limitem.
Předpokládaní vedoucí družstva: Doktor s Káťou

Stanoviště E: Překážková trať se zavázanýma očima a naváděnýma ostatními členy družstva. Omezeno časovým limitem.

Stanoviště D: džberovky – buď u rybníka, kdyby to nebylo možné, tak v zadním Zdoňově u potoka. Družina musí nanosit nějak vodu do džberovky a shodit plechovky tlakem vody. Podrobnosti si určí Lenka. Omezeno časovým limitem.

Bonus: za každý na mapě správně zakreslený posed bude minuta dolů.

Konec hry po absolvování všech stanovišť u Indiánské tetičky uprostřed Zdoňova, kde předají rozluštěnou zprávu ze stanovišť. Hodnotí se celkový čas ,kvalita a souvislost zprávy.

Důležité!!! : Tuto verzi ví a bude vědět jen pár málo lidí, tzn. Já, ty a Petr. Ostatní dostanou pouze instrukce pro svoji osobu a celkový pohled na závod. Instruktoři nebudou vědět o moc víc než děti.

Mapa: plná velikost mapy je v příloze.

(6stanovišť, mapa,kanoistika, lezení na křižáku, zdravověda, překážková dráha, Lenka – ohně)

Pátek 15.8. Petr + Aneta
Labyrinty, bludiště
6stanovišť
1. plížením plazením – na zemi
2. svázané nohy – vlaječka, skoky
3. prolejzačka(držet se za ruku ve dvojicích),
4. Ariadnina nit,
5. lano – pavoučí muž – prolézání bez dotyku
6. zloděj v mlze hráč má zavázané oči. Asi 15m od něho je tyč. Na ní leží penízek, zloděj musí poslepu tyč najít a penízek vzít ) dobrý bod, spadne – li špatný bod.

Odpoledne po svačině – trasa v lese, na ní sbírat vlastní barvu – vzkaz, večer u táboráku scénka

Sobota 16.8. vyhodnocení celotáborové hry, balení, úklid, míčové hry