Program 2010

20tisíc mil pod mořem

 Studená voda 15. – 22. srpna 2010

 

Příjezd, ubytování, táborový řád, podpisy, táborová trika. Notýsky, pití.

– 1. Výroba družinových trik. Děti se postaví vedle sebe, sprejem se jim dopředu na triko udělá vlna (noviny). Napíšou si dopředu svoje jméno, na záda jméno družiny + podpisy ostatních v družině.

– 2. Výroba šátku – vyváže se látka provázkem, obarví se (batika).

– 3. Děti si do notýsku opíšou a naučí se hymnu. Nalepí si obrázky.

– 4. Vyplní si družinový dotazník.

– 5. Průzkum okolí tábora – okruh do 1-2km. (společně si projdou les, zakreslit plánek okolí

tábora)

– 6. promítání filmu 20tisíc mil pod mořem (45min).     po třech družinách

– navečer táborák +

Družiny odcházejí po jedné do lesa, hledají vládce moří Neptuna a jeho ženu.

Předstoupí před ně a žádají povolení cestovat po moři po stopách kapitána Nema. Neptun žádá, aby prokázali vzájemnou znalost posádky. Posádka se představí, poví, co se o sobě dozvěděli z dotazníku. (pokud možno všechny otázky+odpovědi a to BEZ papíru.) Zazpívají hymnu, kterou se naučili.

Nakonec se všichni sejdou u ohně, Neptun povolí výpravu po stopách kapitána Nema.

Nej…. u družiny…………………………..  
Jak se jmenuje ten, kdo přijel z největší dálky?  
Jak se jmenuje ten, kdo je nejvyšší?  
Kdo má nejmenší číslo nohy?  
Kdo má největší číslo nohy?  
Kdo má nejdelší vlasy?  
Kdo má nejkratší vlasy?  
Kdo je nejstarší?  
Kdo je nejmladší?  
Kdo má nejsilnější brýle?

 

 
Kdo má nejnižší hmotnost?

 

 
Kdo má největší hmotnost?  
Kdo je na táboře poprvé?  
Jak se jmenuje ten, kdo byl nejvíckrát na táboře a kolikrát?  
Kdo má nejvíce písmen ve jménu a příjmení?  
Kdo má nejméně písmen ve jménu a příjmení?  
Kdo z vás má nejkurioznějšího koníčka, jakého?  
Kdo to má na tábor nejblíž ze svého domova?  
Kdo je nejvíc ukecaný?

 

Kdo má nejhezčí úsměv?

 

 
Kdo je u vás v družině podle svého příjmení první v abecedě?  
Kdo je u vás v družině poslední podle svého příjmení v abecedě?  
Jak se jmenuje ten, kdo NIKDY neokusil cigaretu?  
Napiš 5 věcí, bez kterých by jsi klidně mohl být.  
Napiš 5 věcí, které by jsi nikdy nechtěl ztratit.  

 

 

Terka + Kristýna    
PŘEŽITÍ     – Ostrov lidožroutů   pondělí 16.8.

Dopoledne :

6 stanovišť.

Vlečení raněného – dvojice postupně táhnou raněného na igelitovém pytli, ( nebo skákání v pytlích) čas

  1. Bloody Mary – jeden z družstva bude Mary, instruktor mu natře nohy červenou temperou. 2 stříkačky, 2hráči, hrnek vody – střídají se v „ostřikování“, tak dlouho, až vedoucí uzná, že je Mary čistá, měří se čas.
  2. Záchranný kód – vedoucí ukáže (10vteřin)1hráči barevnou kombinaci 15ti kuliček, ostatní přihlížejí. Hráč si zapamatuje, má 3 pokusy, počítá se správná kombinace. Postupně se hráči vystřídají.
  3. Chřestýš – jeden z družstva je nahý chřestýš (kluk do půl těla..?), ostatní na něj nelepují indulonou dvacetníky. Čas 10 min. Focení, počítání. Pak musí družstvo dvacetníky sundat, očistit, odevzdat napočítané po 10ti.
  4. Polena. V lese 2 stanoviště, vzdálená asi 400m. Na prvním stanovišti je mezi dvěma stromy hromada polen. Na čas, štafetou se přenášejí na druhé stanoviště a zpět. Čas.
  5. Záchranný kruh. Hráči jsou v kruhu, drží se za ruce. Mají chvíli na nácvik taktiky, provlékání se obručí. Pak se 5min provlékají, počítá se, kolikrát obruč oběhne kolo. Jsou povolené opravy.

Odpoledne :  

Na stanovištích vždy 2družstva

 

  1. Postřehový závod +   nosítka   (látka, trasa 3km) Nejmenší z družstva je raněný, ostatní ho v látce nesou. 2 členové mají kartičky, zapisují symboly schované po cestě. Měří se čas. 2-3vedoucí sledují, jestli je raněný nesen. Jsou převlečení za obludy, s barevným šátkem na hlavě. Družstvo získá bonus, když obludu uvidí a zapíše barvu šátku.
  2. Vaření čaje na kotlíku z přírodnin.
  3. Lovení vorvaně – střílení z luku

Bob + Lampička
HLEDÁNÍ POKLADU         Neznámý kontinent  
úterý 17.8.

1. Lezení – skála
2. Sedačka – kaňon
3. Voda   – loď
4. inlajny  – po cestě

5. Targa Florio – oprava ponorky, tým mechaniků – nářadí, 1 pneumatika. Trasa v lese – (2-4km) tým má za úkol co nejdříve dopravit gumové těsnění (pneumatika) k ponorce. Hráči vybíhají, každý nese nějaké nářadí a jen jeden může koulet pneumatiku – je první, ostatní postupují za ním. Asi po minutě střídá (může i dřív), musí se ale střídat postupně všichni v družstvu, nezáleží kolikrát. Trasa je kruhová, hráči dojdou tam, kde vyšli, měří se čas.

 

 Bára + Verča P.
VODA   – Tichý oceán       středa 18.8.

Dopoledne :

1. Píšťalka z vody (vyběhnout k metě, zapískat, vybíhá další)
2. Kbelík+ pinponkový míček (nosit v dlaních vodu, dokud míček nevypadne z kýblu )
3. Kytky na stromech ( zapamatovat si barvu – kombinace)
4. Závaží nad provázkem (hráč drží v natažených rukou závaží – kelímek s vodou, tak dlouho, dokud se nedotkne provázku. Měří se čas, celá družina, počítá se nejdelší a nejkratší čas)
5. Přehazovaná s vejcem (hráči stojí naproti sobě a přehazují vejce, dokud se                                          nerozbije.Počítá se nejlepší a nejhorší počet přehozů)
6. Nošení kelímků s vodou na hlavě – pokud bude hezky
Nebo Žabí štafeta
(hráči štafetově skáčí – každý 3 žabáky, měří se vzdálenost)
7. Vytvoření zvířete z přírodnin.

Odpoledne :

Hasiči

Před tímto dnem:

Noc dlouhých nožů – je noční hra, která se uskuteční v táborovém prostranství, kde nejsou žádné překážky. Začíná ve 23.00 hod a končí zhruba ve 24.00 hod. Děti mají přesně vymezený prostor, ve kterém se mohou pohybovat a každé z nich má jeden život v podobě nafukovacího balónku uvázaného kolem pasu a umístěného na zadní části těla. Hra spočívá v tom, že všechny děti z celého tábora (cca 160 dětí) společně bojují proti svým vedoucím (cca 20 lidí), kteří mají také pouze jeden život stejně jako děti. Smyslem hry je zneškodnění co největšího počtu hráčů v časovém úseku 60 min. Vyřazení hráče spočívá v prasknutí balónku. Nesmí být však použito žádných pomůcek, pouze holých rukou. Hra končí většinou dříve, a to porážkou vedoucích.

 

Jirka + Káťa V.
ZÁCHRANA TROSEČNÍKA       Muž přes palubu  čtvrtek 19.8.

Družstvo podle azimutu hledá stanoviště. Za každý splněný úkol na stanovišti dostávají klíče od pevnosti „Bojárd“

1. stanoviště – navigace
Všichni členové družstva (kromě posledního) mají zavázané oči. Poslední pouze hlasem
naviguje svůj tým, aby co nejrychleji prošel vyznačenou trasu. Měří se časový limit.

2. stanoviště – kostka ledu
V ledové kostce bude zamražen klíč. Tým musí kostku rozmrazit (rukama, dechem, apod.)
v daném časovém limitu.

3. stanoviště – provaz z oblečení   Tým má časový limit a v tomto limitu musí navázat co nejdelší
provaz ze svého oblečení.   Měří se délka.

4. stanoviště – rozdělání ohně
V určeném časovém limitu musí stihnout rozdělat oheň.

5. stanoviště – pantomima
Každý člen družstva dostane kartičku s příslovím a musí ho pantomimicky předvést ostatním členům družstva. Pro získání dalšího klíče musí uhádnout družstvo 5 přísloví.

6. stanoviště – střelba na pytlíky s vodou
Střelba ze vzduchovky na balónky s vodou. Počet sestřelených balónků – klíč.

7. Bidlování – na lehátku pro klíč. Časový limit.

8. Rybolov – kousky polystyrenu na vodě . Ze břehu lovení prutem.

9. Humus – kýble se zbytky, v jednom klíč.

 

Onďa + Aneta
KOMUNIKACE – SOS       pátek 20.8.

Ráno po snídani ukrást 1 člena týmu, odvést k lesu. V lese ukrýt vzkaz ve vlajkové abecedě (srolovaný v PETpolotovaru). Šesti ukradeným dětem se vysvětlí, že musí najít PETpolotovar a odvysílat vzkaz svému týmu, který je na druhé straně louky. Tým má předem vypracovanou vlajkovou abecedu a musí dát do kupy vzkaz. Poté se celý tým (i s ukradeným členem) přesouvá tam, kam mu přikázal vzkaz. Každý dostane jiný vzkaz = 6 stanovišť.

6x petka do lesa – tam vzkaz ve vlajkové abecedě + v písmenech + praporky.

Vzkazy: (13)Jdi na jedničku. Jděte na dvojku. Jděte na trojku. Jděte na čtyřku. Jděte na pětku (12). Jděte na šestku.

6x vlajková abeceda + děti si vezmou notýsek a zapisují si

6 stanovišť :

Pošťák v zimě – lyže (pro 3hráče), trasa 200m. hráči vysílají 3 pošťáky pro zprávu, která je rozsříhaná a leží 200m. Trojice dolyžuje na místo, vezme jen jeden kousek, lyžuje zpět, předá ostatním. Počítá se čas od startu prvních až po složení zprávy.

  1. Hmatové hádanky – do moduritu, hlíny otiskneme určité předměty, hráči poslepu ohmatají, hádají a pak zapisují v pořadí, co mahmatali. Počítá se nejlepší a nejhorší výkon.
  2. Magický čtverec – na zemi síť 9×9čtverců, dovnitř každého napsat různé číslice. Hráč má 9kamínků, ořechů, hází z patřičné vzdálenosti, sčítá se nejlepší a nejhorší hodnota.

3.   Morseova   abeceda + zprávy Morseovkou, děti si vzkazy rozšifrují a zapíší do

Notýsku. Do notýsku si nalepí i abecedu. (70x papírek s morseovkou. Do dvojice zašifrovaný vzkaz, větším delší, malým kratší. 1družstvo má 11členů, takže 5 různých vzkazů. A družstev máme 6, takže krát 5×6 = 30 vzkazů.

Možné vzkazy: Déšť…….

Vlaštovky létají nízko

Vrány krákají v hejnu

Žáby vylézají

Ovce chtějí domů

Pavouci balí své pavučiny

Žížaly vylézají z hlíny

Raci vylézají z řeky

Mouchy jsou velmi dotěrné

Kočky se čistí

Ráno bez rosy

Z lesa stoupá pára

V noci jsou příliš jasné hvězdy

Je jasný obzor do okolí

A teď když bude hezky tak…..

Vrána létá sama

Skřivan zpívá a není vidět

Kohout kokrhá v dešti

Žáby kvákají

Mravenci nosí kukly

Pavouci tkají pavučiny

Raní rosa

Chladno po západu slunce

Ve dne teplo a vnoci zima

Rano nízká mlha

5.   Přeprava balíku – hráči se postaví těsně k sobě, vedoucí je omotá provazem. Celý balík musí absolvovat vymezenou trať, na které jsou překážky. Důležité je dohodnutí taktiky, vzájemné držení, pozor na bezpečnost. Měří se čas, opravy možné.

6. Abeceda – v lese jsou na stromech rozmístěny karty s písmeny, tak jak jdou za sebou v abecedě (11hráčů 11písmen). Hráči vybíhají štafetou, jeden k A, druhý k B, třetí C…. čas na domluvení taktiky – někdo poběží 1x, někdo 2x, opravy jsou povoleny.

Odpoledne

Latrína

pomůcky:kotlík s označením LATRÍNA, papírky s označením latrína či WC – 50na začátku (100v zásobě, během hry tam doplňuje latrinservis) , toaletní papír, nápisy na záda pro průjmy a zácpu, fáborky na vyznačení území

Přišly průjmy. A ještě několik druhů. Je to špatné. Nejdůležitější je dostat se včas na latrínu. A toaletní papír se stává otázkou života a smrti….

Do vymezeného území umístíme latrínu (=kotlík s cedulkou Latrína), v něm jsou papírky označené latrína či WC. Pro každého hráče připravíme 3útržky toaletního papíru. Vedoucí se stávají průjmy a každý si vymyslí svůj typ(řídký, zelený, nekonečný…)napíšou si ho na cedulku a připevní si ho na záda. Na pokraji území zřídíme stanoviště pro Latringirl. Jeden vedoucí se stává zácpou a vypraví se na odlehlý kraj hracího území.

Úkolem hráčů je najít latrínu a poté získat co nejvíce potvrzení o návštěvě latríny – musí dojít na latrínu, vzít si jeden lísteček, dojít za latringirl, nechat si lísteček potvrdit a mohou jít znova.

Ovšemže je zrovna čas průjmů je třeba být obezřetný. Každý hráč má na počátku hry 3toaletní papíry (=životy). Pokud hráče chytne průjem, sebere mu 1toaletní papír. Pokud někoho chytne průjem a on nemá papír, je vyřazen ze hry a jde si (imaginárně) vyprat kalhoty. Průjmy nesmí příliš blízko k latríně a k latringirl.

Kdo nemá vůbec žádný život (útržek toaletního papíru) může si (po vyprání kalhot) koupit 1útržek za jeden potvrzený lísteček o návštěvě latríny u lartrinbosse, který je na opační straně území než latringirl.

Pokud hráči dochází toaletní papír, má ještě šanci, že chytne zácpu. Když se mu to povede, dostane 1toaletní papír.

Hraje se asi 45min. Vítězí ten, kdo má nejvíce potvrzených papírků. pokud má více lidí stejný počet papírků, vyhrává z nich ten, kdo si zapamatoval více jmen průjmů.

Bodové zisky jednotlivců se sečtou ho zisku celého kmene.

 

Tom V. + Míša M.
HLEDÁNÍ   ATLANTIDY
– OSLAVA         sobota 21.8.

Noc:   Noční hra : Hledání Atlantidy

–          po skupinách (1 baterka do skupiny)

–          jde se po alobalových rybičkách, u každé rybičky je jedno slovo hádanky

–          na konci stezky vstupní brána do Atlantidy (pro vstup se musí vyřešit hádanka)

–          když přijdou na heslo, jsou vpuštěni k Neptunovia jeho ženě. Ti jim sdělí poselství, že chce předat trůn dalšímu nástupci a vybere právě jedno z družstev, které nejlépe splní zadané úkoly (další den)

Dopoledne :

Triton zadal pro novou zemi vymyslet :

–          vlastní řeč (svojštinu)

–          národní nápoj a jídlo

–          hymnu

–          národní rostlinu

–          národní symboly

–          národní tanec

tématika podle jmen družstev

Odpoledne :

 –          Všechno předvedou při slavnostní příležitosti před Tritonem, jeho ženou a odbornou porotou.

Po večeři :

–          Slavnostní vyhlášení. Nejstarší chlapec a dívka z vítězného družstva budou nástupci Tritonových.

Večer :

– Podmořská diskoška.