Program 2006

Tábor 2006 – Středověk Pod Vysákem

Prvních 14 dní v srpnu 2006

 

Rytířská ctnost – veršování

Evka a Pavlína
–          začátek : před budíčkem, bez snídaně – podobně jako Den trifidů.
–          Zavázat oči, družina se chytne za ruce. Skupinku vede instruktor, na cestě jsou strážci chrámu, nesmějí tě slyšet – zvuk k zemi
–          Vhodný terén!

Potom do oběda: Udržování ohně:

Každá družina dostane od vedoucího kámen o hmotnosti 0,5-1kg. Poté si musí oddíly vyrobit váhy, na ktré odváží určené množství dřeva( podle hmostnosi kamene). Úkolem oddílů je za pomoci tohoto dřeva udržet co nejdéle oheň – k dispozici jsou však jen 3 sirky. Čas se měří od zapálení sirky po zhasnutí plamene. (počítá se nejlepší pokus)

Vítězí oddíl, který nejdéle udržel oheň. Vedoucí jsou u oddílů, kontrolují správnost vážení, čas.

Pozn. Je možné použít k nošení paliva ešusy – palivo se nebude vážit (kolik se d ešusu vejde, tolik si oddíly přinesou.

 

Odpoledne:

6stanovišť:

Básnička na kopci: tabule s básničkou: 2min na přečtení a zapamatování. Pod kopcem budou kamínky se slovy té básně. Úkol: seřadit kamínky podle slov básně.

Postřehák: slova na stromech. Úkol. Během minuty vymyslet rým. Pokud ne – pokračovat + počet rýmů.

Básničkárna: házet šišky(hadráky) do kruhu – napsaná slova krátké básně. Vyházet si básničku.

Vylušti básničku: na stromech karton (dřívka), vyluštit básničku. Do lesa na časový úsek.

Přísloví v týmu: předat si ho pantomimou, stojí k sobě zády.

Oslavná báseň: každý ji vymyslí na někoho týmu. Kartičky se jmény všech dětí.

 

 

Noční hra: Hon za drahokamy

V lese rozvěsíme na stromy odrazky a pod každou dáme určitý počet drahokamů (max.10) Děti se rozdělí do dvojic, každá dvojice má jednu baterku. Úkolem dvojic je pomocí baterky hledat odrazky. Vždy, když nějakou najde, vezme si od ní jeden drahokam. Pokud se stane, že jsou už někde drahokamy vybrané má dvojice smůlu a hledá dál. V průběhu celé hry nesmí dvojice mluvit. V lese jsou totiž podivné bytosti, které drahokamy hlídají – koho uslyší, tomu odeberou 3drahokamy(stejný postih je za porušování pravidel).

Vítězí ten oddíl, který má více drahokamů. Odrazky mohou být vyrobeny z alobalu. Vedoucí jsou rozmístěni po lese, koho uslyší, koho uslyší, odeberou mu drahokamy.

 

 

Rytiřská ctnost: plavání – Stárkovské plavání v terénu.

Den Marti a Káti

Dopoledne:

3 stanoviště po 3družstvech

1) Nošení šišek: ( = vykládání zásob)vymerzené obdélníkové území, na protilehlých kratších stranách start+cíl.

Štafetou postupně celé družstvo přenáší 300šišek se startu do cíle Vyběhne hráč se šiškama – kolik jich pobere (náruč, na hlavě, ne v oblečení)doběhne do cílové stanice a složí náklad, vrací se – předání štafety – plácní – další hráč běží. Na čas

 2) Bludiště v lese (= středověká noc): na principu Ariadniny niti, druhé naproti musejí se minout. Neboduje se, je to na vjemy.

 3) Kopání tenisáku (= oblíbená hra středověkých dětí): trať v lese – kořeny, výmoly. Družstvo se štafetově střídá. Čas.

Pomůcky: 300šišek, fábory na vymezení trati, provaz, šátek na zavázání očí, 2-3tenisáky.

Odpoledne:

Celotáborovka – Honba za Panoramixovým pokladem

1) Vymezené území v lese, v něm rozházené kartičky – 6barev. Na kartičkách je vytištěna vlajková abeceda. Jedno písmeno – jedna kartička. Úkolem je sesbírat všechny lístky od své barvy ( všechna písmenka). Ven za vyznačené území mohou vynášet po jedné kartičce. Brání jim v tom vedoucí a instruktoři. Když je hráč dopaden – odchází na určené místo, kde si dobije život. Každé družstvo má své místo, kam nosí kartičky. Vyhrává družstvo, které má nejdřív všechna písmenka abecedy.

2) Družstvo si rozdělí písmenka – každý by měl mít ponětí o těch svých.

Svačina

3) Odšifrování zprávy: Velcí a udatní národové – odebéřete se na veliký kopec se svým instruktorem, kde viděti je město Starkov jako na dlani.

Vlajková abeceda – vyluštění zprávy a konzultace se svým instruktorem. – je to vyhlídka. Tam dostávají od strážce pokladu pergamen, který obsahuje přesný popis pokladu a jeho hodnotu. Např. kuchař – 100bodů, javorový list – 2… (pergamen jenyní ještě ve stadiu vývoje)Honba za pokladem začne, až zahlaholí posvátný roh a po sestoupení do základního tábora. Cestou zpět se družina dohaduje, kdo pro co půjde.

4) po zatroubení začíná honba, hrají všichni. Limit je půl hodiny, může být i déle. Vyhrává ten, kdo bude mít více bodů.

Večer: Želvičky a broučci, tanky, čínský fotbal…

Stezka odvahy: dojít po svíčkách k papíru a podepsat se na pergamen.

 

Rytířská ctnost: Jízda na koni

Lukáš a Petra

3stanoviště po 2 družstvech:
1)      Koňská překážková dráha: překážková dráha – kůň, štafeta, čas
2)      Převoz prince Václava : štafetově se převáží malý princ, čas
3)      Hradní příkop: 4pneumatiky – dráha + čas

Odpoledne:

Kluci – boje v soutěsce

Holky- Šátek pro vítěze – batikování látky v kotlíku.

Po svačině:

Závod – fábory – rychlost

Rytířská ctnost: hra v šachy – Stárkovský šachovnicový den

Péťa, Vašek, Martin
3 stanoviště po 2 družstvech

1) hod hadrákem do šachovnice– hod smradlavým syrečkem

Na zemi je šachovnice – na každém poli číselná hodnota (čísla např. násobky 5ti, aby se to dobře počítalo). Družina štafetově hází 1hadrákem, štafeta se točí 3krát – pnechat čas na nácvik, rozdílná vzdálenost od šachovnice – podle věku. Vyhrává nejvyšší počet bodů.

2)Štafetový hod šachovou figurkou krále:

Poleno – vyřezat do tvaru krále (nebo koně…věž) Štafetou hází každý z družiny – vzdálenost se sčítá.

3) Šachové figury: V lese stanoviště 1-2-3—9. Na startu „šachové figury“ polínka (podle velikosti5-10). Družina štafetově vysílá své hráče, aby přenosil figury postupně od čísla k číslu. Např. ten, co začne od startu odnese vše k č.1. Ten, co pokračuje odnese vše od č.1 k č.2 atd. až se vše nanosí k č. 9. Hráč se může vracet, ale musí figury přenosit všechny. Meří se čas.

Během dne i o poledním klidu se hrají šachové partie – družina vyvolí svého nejlepšího hráče a systémem každý s každým zjistíme Krále šachů.

Odpoledne:

3stanoviště po 2 družstvech

1) Opičí dráha – štafetou měří se celkový čas.

2) Zkouška rytíře Lancelota: fáborky je vyznačená krátká trať. Na ní jsou obrázky šachových figur. Úkolem družiny je projít štafetově trať, nemluvit a pak se všichni sejdou a zapíšou kombinaci, jak jdou figury za sebou. Měří se čas a za chyby – trestné minuty.

3) ?

Po svačině.

Hra na měšťany – Irča

Rytířská ctnost: Tanec + Lukostřelba

Tomíno , Verča
Aby se mohlo oslavovat a tančit, musí se nejdříve bojovat…

3stanoviště po 2družstvech

1) Pohraniční boj aneb bitva pod Vyšákem

Hra s hadrovými koulemi ve stylu vybíjené. Na louce se vyznačí dvě pole dlouhá cca 40m a široké 10m. Dvě družstva se do sebe vzájemně strefují, přičemž se nesmí vzdálit za čáry svého pole. Trefený hráč už dál nehraje a jen podává spoluhráčům hadráky které jsou mimo pole. Vhrává družstvo, které má více hráčů.

2)Přebíhaná: Dvě družstva soutěží po jednotlivých hráčích. Z opačných konců dráhy proti sobě vybíhají dva protihráči. Ti přebíhají šikmo přes dráhu, která je pod palbou. Soutěžící s sebou nese kroužek, který nechá za hranicí v tom případě, že nebyl žádnou střelou trefen. Kroužky slouží pro lepší přehled počtu přeběhů.

3)Lukostřelba – 2terče, 2 luky

Odpoledne: Vodní boj – všichni

A)Veliký kruh, kolem všechny družiny. Každá vyšle vždy 1hráče (musí se vystřídat celá družina), aby přešel kruh. Naproti každému hráči je sklenice označená erbem jeho družiny, tam se musí hráč dostat, cestou chránit svoji vodu a při tom se snažit vylít vodu svým spoluhráčům. A) přechod kruhu s ešusem na hlavě, B) přechod s ešusem v ruce, C) přechod se lžící a na ní kelímek s vodou…D) ..podle situace a zápalu hráčů…

B) hrají všichni: Lov písniček

V lese visí na větvích noty – listy se skutečnými písničkami. (30listů). Jsou zavěšeny tak, aby se na ně nedalo ze země dosáhnout. Najednou se všichni vydávají „lovit hudbu“. Nesmí si při sundávání pomáhat žádným nástrojem(klackem…) mohou si pomáhat jedině tak, že se celá družina včetně instruktora shromáždí a utvoří se sebe pyramidu. Je- li list poničený, nepočítá se. Vyhrává družina s větším počtem písniček. Ty si pak můžou nechat.

Po svačině: Družinový tanec

Družiny se odeberou do ústraní a vymyslí si svůj tanec a hudební doprovod. Podmínkou je, že to nemůže být soudobá muzika.. Tanec se muže pojmout různými způsoby, ale musí být zapojeni všichni členové družiny a musí se pamatovat na to, že se bude tančit u ohně.

Večer: táborák s tanci a zpěvem

 

Rytířská ctnost: Souboj

Háňa + Ondra
3stanoviště po 2družstvech

1) Prsten krále Přemysla Otakara II. : louka – kůl – pneumatika. Úkolem hráčů je svléknout prsten (pneu) a obléknout jiný, bez dotyku. Pneu se nesmí dotknout tyče, jak se dotkne, začíná se od začátku, při manévrování je dovoleno opírat se o tyč. Drží všichni hráči vč. instr.. Na čas.

2)Klání na koních: zákledm hry je kůň a jezdec – dvě děti, jedno nese druhé na zádech. Na předem vyznačenou trať vybíhá vždy jeden kůž a jezdec z družiny a běží proti sobě. Jezdec se snaží v místě střetu trefit soupeřova jezdce hadrákem. V případě zásahu získává pro družinu bonus: 1kolo. Dvojice se mohou libovolně střídat, pouze však v místě startu(cíle). Počítá se počet ujetých kol za předem stanovenou dobu. (asi 30min)

3)Chraňte krále: družiny jsou vybaveny hadráky, postupují vyznačeným terénem (100x100m)proti sobě a snaží se zasáhnout nepřátelského krále. Ten je chráněn těly svých bojovníků. Lze sbírat hadráky a znovu je použít, lze si také vyrobit štít. Pokud je zasažen bojovník, běží si mimo území nabít život. Pokud je zasažen král, hra končí. Lze hrát několik kol.

Odpoledne:

Zásobování obléhaného města: hra pro všechny

Městům hrozí vyhladovění. Je třeba získat od kupců zásoby a ty pak dopravit přes území obléhatelů do svého města. Obdélník: 3části. Města, úzení obléhatelů-louka, kupci-les.Každý obléhatel je vyzbrojen jedním hadrákem. Děti na začátku obdrží jeden život a snaží se proklouznout z města skrz území obléhatelů ke kupcům(les), aniž by byly zasaženy. V lese najdou kupce, prokáží se platným životem a vezmou si od něho 1zásobu(dřevěný koláč). Pak se snaží opět proklouznout přes území obléhatelů do svého města. V případě zasažení se odevzdá život i koláč a hráč se vydá hledat ranhojiče, který mu po uzdravení dá nový život, pak se smí zapojit opět do hry. Hra končí po 45min. vyhrává družina, která má nejvíce zásob.

Po svačině

Studna

6sklenic s erby – úkolem je přinést přesně 1litr vody.

Středověké pomatení jazyků

20tabulí s nápisem Dobrý den ve 20ti řečech (i víc) + 20 tabulí s názvy těchto řečí. Všechny tabule se rozmístí po herním území. Úkolem družin je tyto tabule hledat a správně přiřazovat nápis k jazyku. Družstvo může taktizovat (rozdělit se, chodit ve dvojicích, jednotlivě.., zjišťova, pak se poradit…)

Zkouška rytíře z Metuje

Miniaturní postřehák: Krátká trať, cestou jsou schované karty s čísly, cesta není na čas, jde se jednotlivě, hráči si musí zapamatovat součet, po skončení se celá družina radí. Trestné body, když se družina sejde a dva jdou spolu.