Program 2002

Za sedmi divy světa

Cheopsova pyramida, Visuté zahrady Semiramidiny, Diova socha v Olympii, Chrám bohyně lovu – Artemis, Hrobka Mausólova, Rhodský kolos, Alexandrijský maják

Litice n. Orl. 22.8. – 3.6.2002

Skrývání dřevěné placičky
Tenká placička o průměru 5cm. Vyhlazená, podepsaná jménem.

Hra pro instruktory a vedoucí. Placičku hráči ukryjí v táboře nebo jeho blízkém okolí tak, aby ji byli schopni do tří minut po signálu přinést do velícího stanu. Každé ráno mají pouhou hodinu na to, aby nepozorovaně tužkou namalovali čárku. Co herní den, to jedna čárka. Případná kontrola, prováděná jednou za den odhalí nepoctivce, kteří by měli čárek nepatřičný počet. Kontrola je prováděna náhodně. Kdo je při ukládání placičky vyšpehován, prohrál. Předmět se nesní ukrývat ve vlastním stanu. Vítěz – největší počet čárek bez odhalení skrýše.

Hrobka Mausólova
Před dvěma tisíci lety v městě Halikarnass v Malé Asii (dnešní Turecko) vládl král Mausólos. Halikarnass byl přístav z bílého kamene a vládl tam čilý obchodní ruch. Mausólous byl obdivovatelem řeckého umění a na výstavbu jeho hrobky byla vypsána architektonická soutěž. Na 33 krát 39 metrů širokém pětistupňovém základě se zvedal komolý jehlan 27krát 33metry. Celá hrobka měřila na výšku 49metrů a byla tedy vyšší než dnešní šestnáctipatrový dům.
Po smrti Mausóloa pokračovala ve stavbě jeho žena a sestra Artemisia, ale i ta zemřela před dokončením. Mausoleum stálo 1500let a bylo zničena zemětřesením. Z jeho kamene jsou vybudovány stavby, které stojí ještě dnes.

Písek z Halikarnassu
Prostředí: les
Materiál: cukr, sůl, kyselina citronová, mouka, kypřící prášek do pečiva, lístečky s čísly, připínáčky, nit

Na hodinu je les rejdištěm tlup lačnících po bílé krystalické látce. Množství vzorku nebude veliké. Krystalky jsou v mezerách kůry stromů, většinou je výskyt signalizován jen lístečkem s číslem stanoviště. Družina je spojena nepevným poutem – nití. Rozestupy mezi jednotl. Členy skupiny jou přibližně 2m. Hlavní úkol je zpomalit a znemříjemnit pohyb celé skupiny. Skupina má za úkol vyhledat co největší počet stanovišť jedné z chutí a zapsat odpovídající číslo. Zapisují pouze číslo, kde je požadovaná chuť. Vzorků – značný počet, každou skupinu provází rozhodčí.

Penízek na jazyku mrtvého
Prostředí: cesta
Materiál: kostkový cukr

Hra funguje na principu štafety. První se skupiny dostane na jazyk kostku cukru. Jde s ní tak daleko, dokud se mu nerozpustí. Potom pokračuje další ze skupiny. Když kostka vypadne, smůla, pokračuje další hráč. Před zahájením je čas na taktizování. Hlavním kritériem je vzdálenost nejzazšího dosaženého místa od startu.

Vyměřování území pro stavbu mauzolea
Prostředí: les
Materiál: 5velkých klubek provázku

Každou družinu vybavíme stejným klubkem provázku. Hráči mají během 30min zabrat co největší prostor. Za dokončený zábor uznáváme jen ten, který je kolem dokola uzavřen provázkem. Zároveň musí být provázek zavěšen nejméně ve výšce jednoho metru a alespoň jednou obtočen. Prostory sousedních skupin se nesmějí prolínat. Každá skupina začíná zabírat prostor z jednoho místa. Toto místo smí opustit jen ten, kdo právě rozvíjí provázek. A to na dobu jednoho nádechu. Ostatní mu mohou radit na dálku, jinak ne. Abychom ztížili podmínky stavby, musí ten, kdo klubko rozmotává vydaávat zvuk HUTUTU… Členové se pravidelně střídají, rozhodčí chodí s nimi a kontroluje nádech. Hodnocení: Zabrané území bude měřeno v nejužším místě, na což několikrát upozorníme.

Noční hra: Mausólovi příbuzní
Skupina se dohodne a vyšle své hráče na hřbitov se sklenicí, v které je svíčka. Každý (buď sám nebo ve dvojici) má s sebou hodinky a smí být na cestě jen 10min. Čas kontroluje rozhodčí.Zapisují skutečná jména a příjmení zemřelých. Upozornit na chování na hřbitově. Hodnocení: nejvíc bodů získá ten, kdo má největší počet skutečných nezkomolených jmen.

Rhódský kolos

Rhodos bylo město na stejnojmenném středomořském ostrově. Rhodos byl chráněn zdí, s kterou si neporadili ani nejstatečnější dobyvatelé. Jedním byl i král Demétrios, zkušený válečník. Aby překonal zeď, dal vystavět 30m vysokou pohyblivou věž ze dřeva – Helepolis(ničitelka měst). K tomu, aby se gigant dal do pohybu, bylo potřeba 3400mužů. Rhodští se velmi zalekli kolosu. Když viděli, že se obluda blíží padli na kolena a modlili se k Héliovi, ochránci města. Slibovali mu, že mu postaví sochu , ještě větší než Helepolis. Bůh jim vnukl myšlenku – vykopat hluboký příkop hned za hradbou. Věž zapadla do jámy a byla tak vyřazena z boje. Rhodští splnili slib a vystavěli sochu boha slunce – Hélia. Bylo zpracováno 12milionů tun bronzu. Dnešní socha Svobody by 36metrů vysokého Hélia převyšovala jen o 10metrů. Každý prst sochy byl delší než dospělý muž. Na hlavě měl Hélios věnčící korunu se sedmi pozlacenými paprsky. Socha byla dutá a obepnuta bronzovými díly. Není známo, kde přesně v městě stála, snad rozkročená nad vjezdem do přístavu. Rhodský kolos existoval jen 66let, pak byl zničen při zemětřesení. Praskl v nohou a převrátil se.

Válečné vozidlo krále Demétrióse – SOPLOUCH
Prostředí: cesta, hřiště
Materiál: 8rolí krepového papíru stejné barvy, herkules, štětec

Práci lze zadat, aniž sdělíme, k čemu bude dobrá. Družstvo si slepí 4role s přesahem 5cm. Získá tak 2pásová vozidla. Trať vytýčíme na rovině. Může být i ovál, počítáme kola. Než skupiny vyrazí, povolíme jim vzít si do batůžku záložní pás. Při jízdě je možné prvního střídat, aby se z něho nestal hrbáč. Družstvo nastoupí do transportéru, není dovoleno úmyslné muchlání pásu. Stoupnout lze jedině na pás. Pokud někdo přešlápne celým chodidlem, rozhodčí zapisuje „mínus metry“. Pás nelze opravovat. Hraje se do úplného roztrhání pásu, nejdelší vzdálenost vyhrává. Nelze trénovat, před zahájení se losuje, první je na tom nejhůř. Hráči mají čas na dohodnutí postupu. Pás lze připravit během poledního klidu. Bylo dosaženo trati 800m za 90min

Válečná vozidla – Sebučské tanky

Válečný prak – Dobývání hradeb Rhodosu
Prostředí: Výroba odděleně, závody dole na hřišti
Materiál: 1,5m vysoký prak, 1m guma, náboj?

Družstva si najdou v lese místo, kde si vyrobí prak. Je zakázáno střílet kameny a střílet směrem k lidem. Dodržovat palebnou čáru!!!!! Družstvo si natrénuje techniku. Soutěž se koná na hřišti. Každý má 3pokusy, počítá se nejdelší. Nastřílená vzdálenost se sčítá, vítěz – nejdelší vzdálenost, hodnotí se i to, jak prak vypadá. Trestné odečítací body za neuposlechnutí zákazu.

Pyramidy v Gíze (Egypt)
Nedaleko od břehů řeky Nil se vypínají Egyptské pyramidy. Byly postaveny před 5000 léty a jako jediný div zůstaly do dneška. Pyramidy byly budovány jako hrobky králů. Egypťané věřili v posmrtný život a krále vybavili pro posmrtný život osobními předměty a poklady. Největší pyramida byla stavěna 30let, pracovalo na ní tisíce mužů. Zdvihá se do výšky 137m, každá strana základny měří 230m. Pyramida byla postavena ze 2milionů kvádrů, každý vážil 2300kg. Jednotlivé vrcholy směřují na sever, jih, východ a západ.

Královna Nefertiti
Ráno proběhne na nástupu losování mezi vedoucími a instruktory. Všichni si vylosují lístek. Jen na jednom je královna, zůstává utajena. Během dne se každý musí chovat tak, aby nepopudil královnu. Královna večer na nástupu určí, kdo se k ní choval neuctivě. Za zvuku hudby se důstojně projeví a jemně pokyne tomu, kdo ji během dne rozzlobil. Nešťastník musí pokleknout a umýt královně nohy na znamení pokory a pokání.

Stavba pyramidy
Prostředí: rovná plocha
Materiál: kameny z řeky, dřevěný sarkofág

Stavba má výšku 1m, 1m i u základny. Je přesně orientovaná na světové strany. Uvnitř je pohřební komora, sarkofág, popřípadě faraonovy věci denní potřeby. (jídlo, koně, hudební nástroje, vojsko…) Sfinga…
Hodnocení: správnost orientace, vzhled, ostrost hran a rohů, celistvost stěn, vybavení.

Mumie
Prostředí: les
Materiál: toaletní papír, izolepa, nafukovací balonky,

V družstvu se v mumie promění dva. Na každého dostanou 4roličky toaleťáku, 1malou izolepu. Mumie musí za doprovodu svého družstva projít trasu, kde jsou nachystány nástrahy – mumie musí splnit úkol. Za každý splněný se počítá bod, za dračí vejce dva. Úkoly: sníst suchý rohlík zavěšený ve výši ramen, napít se ze zavěšené plastikové láhve, podepsat se tužkou na karton zavěšený na stromě. Na konci trasy visí dračí vejce. Visí ze stromů, houpají se nad hlavami mimií. Lze je zasáhnout např. hrotem tužky. Balonky jsou naplněné vodou.
Hodnotí se: za každoou splněnou disciplínu bod, za dračí vejce dva,čas.

Valivé saně:
Prostředí: rovná plocha
Materiál: široké prkno, 2tyče, 12petlahví

Lahve naplníme vodou až po okraj, poslouží jako válečky. Dva závodníci z každého družstva stojí na prknu podloženém petlahvemi. Ti se snaží pomocí tyčí řídit a pohánět vozidlo, přitom nespadnout. Ostatní ve směru jízdy co nejrychleji podkládají petlahve. Posádky se pravidelně střídají. Jedině tehdy se mohou dotknout země. Neplánovaný dotyk terénu je penalizován 15vteřinami nucené nečinnosti. Dráha je zajímavější, je-li na jejím konci otočka. Pro hodnocení – čas.

Vrávory:
Prostředí: Rovná plocha
Materiál: provázek, 6 tyčí délka 1,5m.

Každá skupina si vyrobí pravidelný čtyřstěn, vrcholy sváže provázkem. Na každém vrcholu čtyřstěnu je přivázán 3m provázek na ovládání vrávoru. Hráči ovládají vrcholy, 3 hráči podkládají pod nohy kruhy vystřižené z PVC jako dlaždice. Jen na ty mohou valiči šlápnout. Je velmi důležitá spolupráce. Nácvik taktiky povolen.
Na vzdálenost 50m je třeba vrávor dovalit překlopováním, bez sunutí po zemi. Je penalizováno šlápnutí na zem více než polovinou chodidla a sunutí vrávoru po zemi. Hodnotí se čas a zachovalost vrávoru po absolvování trasy.

Visuté zahrady Semiramidiny
Pověst vyprání, že zahrady dal vystavět uprostřed pouště před 2000lety král Nabukadnesar pro svoji manželku, princeznu Semiramis. Té chyběla zeleň její domoviny. Zahrady poskytovaly chladivé útočiště před žárem pouště pro mnoho lidí. Zahrady byly postaveny jako řada arkádových teras, postavených na způsob pyramidy. Valy, kterými byly zahrady obehnány dosahovaly šířky 7,6m. Na každém byly exotické květiny a stromy, zahrady byly zavlažovány vodou z nedalekého Eufratu. Tento pozemský ráj uprostřed poště byl postaven z lásky k ženě.

Semínko v jamce
Prostředí: Měkká hlína, do 100m od vody.
Materiál: Pinpongový míček, lihový fix, buzola.

Zatlučením tyče, kolíku vhloubíme 50cm hlubokou díru. Na jejím dně je semíno vzácné rostliny – pinpongovým míčkem, se vzkaze: Král Nabukadnesar a princezna Semiramis a azimut, kde má být nalezena další zpráva. Hledači se smí dotknout semínka pouze ústy, musí sami přijít na to, jak lze dostat semínko z jamky – vyplavit je. Po uchopení míčku ústy musí ostatní přečíst nápis a určit azimut dalšího postupu. Pak se celá družina vydá směrem nahoru na planinu, kde je připraven další úkol. Hodnotí se čas, poředí, kdy družina dojde k dalšímu úkolu:

Zahrada princezny Semiramis
Prostředí: les, rovná plocha
Materiál: přírodniny, obrázky mandal

Na stanovišti čeká Jíťa a ukáže barevné mandaly, pronese pár slov o jejich významu a historii. Družina má vytvořit tajemnou mandalu s magickým poselstvím pro princeznu. Smí použít cokoli přírodního. Odeberou se na místo, které je vytyčeno tak, aby na sebe družiny moc neviděly. Hodnotí se krása mandaly a její poselství, které má přinést ostatním. Hodnocení: každý (děti, instruktor, vedoucí) bude mít jednu šišku, kterou po prohlédnutí fšech přidělí jedné mandale.

Zavlažovací potrubí – sloupec
Prostředí: u vody
Materiál: 15 petlahví pro jednu skupinu

Nejprve si hráči odstraní nálepku, dále odříznou dno, hned za ohybem. Spodní část lahve má zcela stejný průměr jako další pokračování, to je důležité.
Cílem hry je vytvořit co nejvyšší spojitý vodní sloupec. Ne jedné lahvi, té nejspodnější je našroubovaná zátka. Lahve budou uzávěrem dolů. Nyní se lahve dají na sebe nasadit, pokud nejsou deformované, docela slušně těsní. Voda protéká otevřenými uzávěry, až dosáhne spojitého vodního sloupce. Soutěž u vody nemá žádný smysl, postačí 100m vzdálenost od potoka. K místu měření se družina může vydat po naplnění nejméně 6ti lahví. Ostatní lahve mohou sloužit jako zásobárna vody, samozřejmě bez uzávěru. Poslední doplnění lahví může proběhnout bezprostředně před cílovou čarou. Soutěžící se snaží o co nejvyšší sloupec vody, lze dosáhnout i 2m.Voda tryská všemi skulinami, zásobovači nestačí běhat, všichni jsou pořádně zmáčení. V cíli lze sloupec jen přidržovat, ne doplňovat. Výška sloupce se zaznamenává na lať, vítězí nejvyšší.

Zavlažovací potrubí – vedení vody
Prostředí: mírný svah
Materiál: 7rozřezaných petlahví, přírodniny

Družina vyrobí potrubí, vedení vody pomocí rozřezaným peltahví, kamenů, klacíků, vidlic. Jediné, co lze použít z materiálů vytvořeného lidmi – lahve. Cílem hry je vést půllitr vody, co nedále a s co nejmenší zrátou. Je přichystáno 5míst, o volbě pro jednotlivá družstva rozhodne los, protože všechny podmínky nebudou stejné. Je povoleno cvičení a zkoušení vedení. Na závěr komise správců zahrady princezny Semiramis naleje 0,5l vody a provede měření. Tzn. Zhodnotí délku vedení, na konci zachytí a změří množství vody.

Diova socha v Olympii
Sochu hlavního boha dokončil v Olympii před 2500lety řecký sochař Feidias. Zeus byl umístěn ve speciálním chrámu pro něj vybudovaného. Sedící socha se vypínala do výšky 12m, tělo bylo vyřezáno ze slonoviny. Vlasy a brada byly ze zlata, do očí byly vsazeny vzácné drahokamy. Na dlani pravé ruky držel Zeus malou sošku bohyně vítězství, bohyně Niké. V levé ruce držel žezlo, na jehož vrcholu seděl orel, symbol Diovy síly. Olympia se proslavila také olympijskými hrami. Každý atlet si přál uspět co nejlépe na počest bohů. Hry se řídily přísnými pravidly, za nedodržení se přísně trestalo. Zajímavé je, že směli soutěžit pouze muži, kteří byli nazí. Sportovní disciplíny: hod diskem, hod oštěpem, skok, běh, zápas, závody vozů a pětiboj. Hry trvaly 5-7dní, první a poslední den byl věnován obětem.

Olympijské hry:
Hry lze pojmout jako „srandahry“ nebo klasicky, záleží na náladě.
Celý den každý sbírá výsledky, zapisují se do jeho vlastní kartičky. Umístění se bodují. Body se sčítají podle družstev a ještě se vyhlašují vítězové podle kategorií. Hry končí před svačinou, aby se mohly spočítat výsledky, pak se připravuje program na táborák, večerní obětování bohům.

Chrám bohyně lovu Artemis
Chrám byl vybudován před 2500lety, byl pozoruhodný svou velikostí a nádhernou sochařskou výzdobou. Byl jednou z největších staveb své doby. Měl pravoúhlý tvar, délku 110m a šířku 55m. Byl zasvěcen Artemidě, bohyni lovu, vládkyni přírody a bohyni plodnosti. Artemidina socha v Efezu byla vytvořena ze zlata, stříbra, ebenu a černého kamene. Množství ňader na soše symbolizovalo plodnost. Chrám byl zapálen šílencem, potom opět obnoven Alexandrem Makedonským.

Tento den je zařazen před Olympijskými hrami, v čekacím čase si družiny vymýšlejí program k obětnímu ohni.

Tajemná skříňka
Prostředí: les
Materiál. 100klíčů, skříňka, v ní vzkaz

Z chrámu bohyně Artemis byla odcizena skříňka. Byla objevena, ale ztratil se klíč. Družina musí najít správný klíč a přečíst vzkaz.
V lese je rozvěšeno 100klíčů. Každé umístění je zvýrazněno fáborkem. Hráči jsou vpuštěni do prostoru. Smí si půjčit jeden klíč, vyzkoušet a musí jej zase vrátit na původní místo. Skříňka je mimo prostor, nesmí se poponášet. Aby hra neskončila předčasně, správný klíč zavěsíme až po 10min hry. Klíče visí tak, aby na ně dosáhl i ten nejmenší. Vítězí nejkratší čas.
Vzkazů je ve skříňce pět. Družina si jeden vybere. Tam je úkol – nacvičit a ostatním zahrát divadlo – zdramatizovat jeden div světa. Lze jej pojmout jako pantomimu, muzikál, drama, jakkoliv. Bude se hrát na hřišti. Hodnocení: Každý má 1papírek. Je 5hrníčků se jménem družiny. Po skončení představení vhodí všichni(děti, instruktoři, vedoucí, kuchaři) svůj hlas.

Divadlo
Viz o řádky výše

Vejce z obětního oltáře bohyně Artemis
(vejce ptáka Loskutáka)
Prostředí: řeka, schody, ohniště
Materiál: 3vejce, zápalky, kotlík, kousek másla, sůl

Za řekou jsou umístěny věci pro obětování bohyniArtemis. Z místa se smí vzít vždy jedna věc. Je určen přenašeč přes řeku.Ostatní členové družstva po jednom nosí věci od řeky nahoru k ohništi. Po donešení všech potřebných věcí družina rozdělá oheň, usmaží vajíčka. Hra končí snědením usmažených vajec.

Maják (faros) v Alexandrii
Maják dostal jméno podle jména ostrova Faros, na kterém stál, ostrov ležel před přístavem Alexandrie, s pevninou byl spojen hrází. V mnoha jazycích světa dnes „pharos“ znamená maják. Stavba byla budována 20let, před 2300lety. Byla velice důkladné konstrukce, vydržela stát více než 1000let, odolala mnoha zemětřesením. Maják se zvedal do výšky 140m, na vrcholu byl ve dne v noci udržován oheň. Světlo bylo vidět na vzdálenost 56km. Na nejvyšším bodu majáku stála socha řeckého boha slunceHélia. Roku 1326 byl maják poškozen zemětřesením, z jeho zbytků byla zbudována pevnost, kde jsou ještě dnes patrné základy Farosu.

Oheň pro faros, nápoj pro strážce světla.

Prostředí: cesta
Materiál: pochodně, kotlík, lahev s 1l pitné vody, klubko provázku.

U chaty je rozdělán posvátný oheň. Po vytvoření uhlíků je přidělena družině historická úloha: přenést oheň na určité místo. (dolů k bobří hrázi) Dole si družina vyrobí plovoucí ohniště. To lze zapálit jen přineseným ohněm. Když uhlíky vyhasnout, musí se pro oheň znovu, zpět k chatě.
Na plovoucím ohništi družina uvaří čaj z přírodnin z 1l přinesené pitné vody. Je to nápoj pro strážce majáku a má mu přinést sílu. Hra končí vypitím posledního doušku čaje.
Pozn: Bezpečnost!!!!!!! Pozoor!!
Po vypití čaje si družina trénuje práci s buzolou.

Cesta mezi útesy
Prostředí: les
Materiál: buzoly, fáborky

Před 2000lety se mořeplavci orientovali jen podle hvězd. My jsme na tom líp, máme k orientaci buzolu…
Trať je vytyčena podle azimutu. Každá družina vyšle 2dvojice a 1samotného. K hodnocení se vezme nejlepší čas z celé družiny.
P.S. Klasický azimuťák.

Noční hra:
Cesta ke strážci farosu.
Hra se nehodnotí, kdo chce jít sám, může, kdo ne, max. po dvojicích.
Cesta je vytyčena svíčkami v pětilitrovkách tak, aby od světla k světlu bylo vidět.
Na konci je pergamen s textem, každý se podepíše, přečte text, který družina odevzdá ráno na nástupu.
Text: legenda k tomuto divu světa.

Puťák: 2dny

Žamberk: 1den

Vodní svět v Hradci: 1den
——————————————————–
1den chybí!!!!!!, jeden div se musí zařadit jen půl dne, nebo jen večer!!!!!!