Program 2013

Program 2013

SEDM STATEČNÝCH

Studená Voda 13.-22.srpna 2011

 

Neděle 18. srpna 2013

–          Příjezd dětí, do 12ti hod ubytování, při příjezdu – trička, lahvičky na pití – podepsat
          po obědě: představení vedoucích a instruktorů, táborový řád, podpisy,
          odpoledne: 4 stanoviště po dvou družinách, který se budou točit, doba na jednom stanovišti je asi 1,5 hod

1. šátky – sypaná batika, (každý šátek se podepíše monogramem dítěte – fix na textil, vařič, kotlík, na jednu družinu základní barva žlutá + 2 dopňující (barva by měla odpovídat barvě fima na přívěseku)

2. plakát – kowbojská vesnice (jméno družiny, jména dětí, se svým instruktorem a vedoucím)

3.  hmota FIMO – výroba přívěšku na krk, šňůrka – na tu se pak budou sbírat nábojnice,

4. průzkum okolí  – Každá družina si v průběhu odpoledne si obejde se svým vedoucím a instruktorem „velký trojúhelník“ (bude upřesněno). Mají čas si popovídat a naučit se hymnu

    V průběhu odpoledne si vedoucí nebo instruktor družiny zapisuje 10 družinových NEJ o svých dětech. (nejmladší táborník, nejukecanější, z největší dálky, nejstarší, nejmíň zubů, největší….) Večer u táboráku představí svou družinu a přečte údaje o své družině.

    Ráda bych podotkla, že tady jde především o show nás vedoucích a instruktorů – je nový tým, spousta dětí ho nezná a cílem je, aby promluvili hlavně instruktoři a vedoucí. A představili hlavně sebe a u toho i svěřené děti.

Po setmění, noční hra:

Mouční červi
Potřeby – lidi: 18 moučných červů (vedoucí, instruktoři)
Potřeby – věci: bílé oblečení (aspoň trička)
Hráči: celý tábor
Doba: 20-30 min.
Jak: Jednotlivci (malé děti mohou chodit spolu) Hraje se v prostoru tábora.
    Mouční červi jsou představováni vedoucími oblečenými v bílém oblečení. Hráči chytají moučné červy. Za každého chyceného červa dostanou lísteček. Vítězí ten, kdo má nejvíc lístečků a dvě oči. Každý hráč předá své lístečky svému instruktorovi, (ten pak nahlásí počet na poradě)

 

Pondělí 19. srpna 2013

8 stanovišť po celý den – na místě si dohodneme čas, jak dlouho kde být. Opravné časy jsou možné.

Vedoucí a instruktor chodí se svou družinou, zapisují si výsledky. Stanoviště připravíme ráno a na nich se budeme během celého dne střídat. Jednička půjde na dvojku, dvojka na trojku….. osmička na jedničku atd.

            1.        Přepálení provázku
pomůcky:  sekyrka, sirky, 2kolíky, provázek, lopatka(?), míra 70cm na vytyčení výšky, ve které je natažený provázek a na vytyčení vzdálenosti rozteče kolíků.

    Mezi dva kolíky, které jsou od sebe ve vzdálenosti asi 70cm, napněte ve výšce 70cm provázek. Stanoviště je být dál od lesa. Od zahájení úkolu se družstva snaží pod provázkem rozdělat oheň. Ve chvíli, kdy je přepálen provázek, je úkol splněn. Měření času se zastaví ale až ve chvíli, kdy je ohniště zahlazeno. Podmínka – zapalovat u země, čas se měří od zahájení úkolu až po jeho skončení.  Nechat čas na poradu – pořádně vysvětlit, pak už nepomáhat.
Hodnocení: čas, zahlazení ohniště

            2.       Cesta přes bažinu

    Je čtverec, po stranách popsané jako šachovnice (a, b….1,2,….) Je to ve velkém měřítku aby se dalo na jednotlivá políčka stoupnout.  Plán na zemi je úplně čistý (nejsou tam čísla). Vedoucí hry má v ruce danou cestu (plánek v malém měřítku tzn: cesta vede od 1 do 10). Děcka mají za úkol najít správnou cestu.  Metodou pokusu omylu…když se spletou musí jít stejnou cestou zpět. Štafetou jde další v pořadí z daného družstva.  Cílem je dostat se na druhý konec herního plánu, v co nejkratším čase. Mít nachystáno více karet s „trasami“ (např. 3), do bodování se započítává  nejlepší čas.       Křída, asfalt.                    

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

             3.      Medvěd brtník

V lese je strom – tak akorát na obejmutí rukama a nohama. Hra spočívá v tom, že se hráč pevně chytí rukama a nohama kolem stromu a drží se, dokud může, měří se mu čas. Sčítá se čas celé družiny, hráči se postupně střídají, vedoucí si zapisuje jednotlivé časy, které na konci sečte.

             4.      Mandala  přátelství

Mandala je zvláštní útvar, který má léčebnou sílu.) Bývají vybarvovány barvami nebo vysypávány kamením, pískem, nebo kořením. Úkolem družiny je na zemi v lese (či jinde) z přírodnin sestavit svoji mandalu. Hodnotí se estetický dojem anebo se nehodnotí J.

5.      Raci lezou pozpátku.. 

Hráč zaujme polohu podpor ležmo, zády k zemi = rak. Opírá se pažemi o zem a dívá se nahoru. V tomto postavení se pohybuje po rukou a nohou ve směru hlavy.
Rak překonává krátký úsek, nejprve hlavou napřed a od mety zpět nohama napřed.  Zadek se nesmí dotknout země, jinak se závodník musí vrátit zpět na start.
Štafetou se vystřídá celé družstvo. Počítá se čas celé družiny. Je skoro nemožné, abychom se nezasmáli.

6.      Polena.
V lese 2 stanoviště, vzdálená asi 400m. Na prvním stanovišti je mezi dvěma stromy hromada 22  polen. Na čas, štafetou se přenášejí na druhé stanoviště a zpět. Měří se celkový čas družiny.

7.      Něco“, pracovní název – sajrajt. Je 8 sklenic se záhadnou tekutou hmotou. V nich jsou kroužky. Hráč má zavázané oči, za úkol počítat kroužky, kolik jich je ve všech sklenicích dohromady. Po absolvování svého lovení pošeptá svůj výsledek vedoucímu. Dbejte, aby si děti neradily. Hodnotíme počet správných a špatných odpovědí – vedoucí předá k vyhodnocení

8.      Vzduchovka
Terč, počet bodů, vysvětlit, dvakrát zkusit, pak se střílí třikrát – bodová hodnota se sčítá

 

Úterý 20. srpna 2013

Dopoledne:

Na Padouchy

V lese je umístěno několik obrázků padouchů. Družiny startují do terénu jako celky, vždy majíce u sebe jeden náboj jejich barvy (na lepícím papíru). Cílem je umístit tento náboj na jeden papír s vyobrazeným padouchem.

S družinou je instruktor, který přiděluje náboje po jednom.

Na papír vždy umístí náboj; následují dvě možnosti:

padoucha zraní – stále se nalézají další prázdné místa pro další střely; družina si tedy běží pro další náboj
padoucha zabijí – na kartě již není další volné místo pro další náboj. Poté si celou A4ku s padouchem vezmou.

Družiny startují najednou, hraje se v lese. Každá družina se „zajímá“ o své padouchy – papír s postavou, rozdělenou mřížkou na čtverečky. Každá družina bude mít své padouchy označené svou značkou. Jeden padouch má asi 20 políček, do každé je třeba nalepit samolepku. Z každé družiny startují dva hráči, každý má v ruce jednu samolepku, kterou nalepí do jednoho políčka na padouchovi. O padouchy z jiných družin se hráči nestarají. Cílem hry je donést na start co nejvíce zabitých padouchů. Poctivost hry kontroluje instruktor, který vysílá družinu do terénu. Hraje se 1, 5 hod.

 

Během dopoledne připraví vedoucí (neúčastní se dop. programu) DVĚ trasy pro Postřehový závod – pro malé a velké děti,
vyrobí kartičky (+ jméno družiny, jméno dítěte)ze čtvrtky – na zapisování značek pro každé dítě.

Postřehový závod: Na trase jsou schované karty se symboly, cílem hráče je proběhnout trasu v krátkém čase a zapsat si symboly ve stejném pořadí do kartičky. Trestné minuty. Sčítá se nejlepší a nejhorší čas v družině.

Odpoledne: 

Postřehový závod, míčové hry

 

Středa 21. srpna 2013

Dopoledne

Každá družina si v lese postaví svou základnu a cíl pro odpolední hru – viz níže. Použijte přírodniny, plakát své „vesnice“ (připínáčky povoleny)
Plán: Základny budou ve středu hracího území, situované do kruhu, ne daleko od sebe – tak na 15m.
Cíle = cizí území budou ve vzdálenosti 300m
paprskovitě od základen. 

 

Odpoledne – 1. část

Na Uprchlíky

Hráče rozdělíme do několika skupin. Tyto skupiny představují jakési ilegální organizace, které tajně převáží lidi přes hranice. Každá skupina vybere ze svých hráčů jednoho – celníka (musí být označen šátkem).
Každá skupina si vytvoří základnu (např. kruh ohraničený toaletním papírem), kam nemohou vstupovat cizí celníci. Jednotlivé základny by měly být jen několik metrů od sebe. Ve vzdálenosti cca 300 metrů od základen se vytvoří cíl (cizí země)- do tohoto místa opět nesmí celníci (cíl může být zase kruh z toaletního papíru). 

Skupina má za úkol dostat do cíle co největší počet „uprchlíků“. Uprchlíky symbolizují kartičky. Převozník (hráč) může nést jen jednu kartičku. Každý tým na své základně má:

neomezený počet kartiček s 1 uprchlíkem
20 kartiček s 2 uprchlíky (na kartičce je napsáno číslo 2)
10 k. s 4 uprchlíky (na kartičce je napsáno číslo 4)
5 k. s 8 uprchlíky
2 k. s 15 uprchlíky

Hráč se snaží přenést 1 kartičku ze základny do cíle. Je-li hráč chycen celníkem (celník ho plácne), musí mu kartičku odevzdat. Celník chytá jen hráče z cizích skupin a „ulovené“ kartičky dodává na svou základnu, kde je mohou jeho spoluhráči dále „pašovat“. Kartičky jsou pro všechny družiny stejné, nezáleží na tom, v kterém území se nalézají. Každá družina má za úkol propašovat do cizí (SVÉ) země co největší počet kartiček uprchlíků. V cizí zemi může být jeden hráč, který uprchlíky – kartičky, hlídá – chvíli si odpočine. Každá družina má tedy jednoho celníka, který prohání ostatní družiny a bere jim kartičky, které pak přinese na základnu – do svého území, odkud ty samé kartičky mohou být po jednom kusu propašovány do „cizí země“
Vítězí ta skupina, která má na konci hry v cíli – v „cizí zemi“ nejvíce uprchlíků, bodové hodnoty se sčítají.

Hrají i instruktoři a vedoucí (pokud se nedohodneme jinak J )

Hra je omezena časem (1,5-2 hodiny).  Pro dosažení poctivost a nepodvádění při hře: instruktoři jsou všichni „šerify“ – pobíhají v území a kontrolují, jestli mají hráči v ruce jednu kartičku. Při zjištění podvodu se nešťastník dostává do vězení, kde je po celý zbytek hry. Tím oslabí svoje družstvo, vykoupení není možné.

 

Odpoledne 2. část

Nácvik country tanců. Zuzana, Rúfus. Příprava věcí na puťák.

Večer: noční hra – Majáky

 

Čtvrtek, pátek 22. – 23. srpna 2013 – puťák

Odchod po ranním nástupu

Návrat na oběd.

Odpoledne – turnaj ve vybíjené – mezi družinami.


Sobota 24. Srpna 2013

Dopoledne:

Šifra – Morseovka:
Pomůcky: 8 barevných zpráv, každá stejný vzkaz v morseovce, 8 kartiček s Morseovkou, lepidlo, 8 fixů, 8 papírů jako podložka :

Zpráva:
Do našeho města přijel obchodník a nabízí kouzelná vejce ptáka Loskutáka. Kdo je sní, dostane dobrou náladu a bude konec hádkám a sporům. Obchodník prodá jen 4 vejce jen tomu, kdo vyluští tuto zprávu.“ Zpráva je rozvržena na 40 řádků.

V lese jsou rozházeny rozstříhané zprávy, prostor vymezen fáborky. Družina štafetou vybíhá, každý přinese do tábora 1 papírek, sbírá jen tu svou barvu. Střídají se, dokud všechno nenajdou. Pak zprávu přilepí na papírek, rozluští. Hraje se na čas, od vyběhnutí do lesa, po vyluštění zprávy. Zprávu je potřeba napsat dozadu na papír, kde je nalepená zpráva.

 

Odpoledne 1. část:

Vejce Ptáka Loskutáka:
Hrají 4 a 4 družiny, rozhodne se losem, kdo hraje první a kdo se dívá.
Pomůcky: kotlík, sirky, 4 vejce pro každou družinu, vodní živel. Je možné říct dětem, že si mohou dát trochu vody do kotlíku, aby se jim vajíčka nepřipalovala.
Cílem hry a každé družiny je přinést, usmažit a sníst vejce ptáka Loskutáka.

Každá družina si zvolí bezpečné místo, kde bude oheň. Vybuduje si provizorní ohniště, na které se dá položit ( ne zavěsit) kotlík. Ohniště by mělo být pro všechny družiny přibližně stejně daleko od koupaliště. (určíme na poradě).

V dostatečné vzdálenosti od koupaliště jsou umístěny všechny věci pro přípravu vajec i vejce samotná. Cesta protíná koupaliště a vede k ohništi, které si družina připraví před hrou. Hráči se dohodnou, kdo má jaký úkol. Po spuštění časomíry musí někdo vyrazit na dřevo, někdo přenáší věci na trase, někdo přenáší věci ve vodě, někdo od vody.

Cílem je přenést všechny ingredience k přípravě vajec přes vodu, rozdělat oheň, usmažit vejce, sníst je, umýt kotlík v potoce, zahladit ohniště. Počítá se čas.

Odpoledne 2. část:

Míčové hry, hrají vedoucí a instruktoři se svými dětmi J

Neděle 25. srpna 2013

Bob, Petr, … a fšichni, co přijedou na návštěvu Jtak postaví v sobotu

1.      sedačkovou lanovku
2.      pavoučí sítě – proplétačka z lan
3.      překážkovou dráhu
4.      přijedou hasiči z Meziměstí a postaví lávku se sedákem
…. a v neděli budou tato 4 stanoviště, kde se budeme střídat po dvou družinách během celého dne, časy si upřesníme.

Během dne – příprava sranda programu k táboráku, kluci postaví táborák.

 

Pro případ změny programu:

SKALNÍ GOLF

cíl: vytrvalost, zručnost, soustředěnost, podpora, spolupráce, obratnost.
Potřeby: tenisové míčky, materiál na vyznačení jamek a trati – tyčky s očíslovanými
vlaječkami, fáborky; golfové hole si mohou hráči vyrobit sami – jakékoli klacky nebo větve bez
špičatých konců a výčnělků

Popis hry:
Hráče rozdělíme do družstev po 5-9 členech. Ti si mezi sebou rozdají pořadová čísla.
Stanovené pořadí je pak závazné pro celý závod.

Družstvo vyráží na trať s „golfovými holemi“, které se sami hráči ještě před startem hry
vyrobili. Počet golfových holí v družstvu může a nemusí být regulován. Cílem hráčů je umístit
míček postupně do všech jamek na trati. Jamky mohou být různě obtížné, od obyčejných důlků
v zemi až po rafinovaně umístěné kbelíky, vykotlané pařezy apod. Pro vyztužení jamky v zemi se
výborně hodí odříznutá spodní část PET lahve. I trať mezi jednotlivými jamkami může být různěn
komplikovaná, vést hustníkem, do prudkého kopce, přes potok apod.

K odpalování – posouvání míčku vpřed je povoleno používat pouze holí; házení nebo přemisťování jinou částí těla není dovoleno. Hráči se v odpalech musí střídat podle přidělených čísel, nikdo se míčku nesmí dotknout dvakrát po sobě.

Míček lze odpálit kdykoli, dokud je ještě v pohybu, i po jeho zastavení, ale vždy jen  na tom
místě, kde se právě nachází. Přenášet míček na jiné místo ani „uklízet“ terén (např. lámat
větve, které stojí v cestě apod) není dovoleno. Jedinou výjimku tvoří případy, kdy už je míček
umístěn do jamky a družstvo vyráží na cestu k další jamce.

Hru lze uvést dvěma způsoby – buď je rozhodující čas, tj. rychlost, se kterou celé družstvo
absolvuje trať, nebo počet úderů. Dynamika hry se v těchto dvou případech bude samozřejmě
výrazně lišit. 

Pondělí 25. srpna 2013

Velký kovbojský den, večer country bál 🙂