Tábor 2015 – Z pohádky do pohádky

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

FOTKY1   FOTKY2    PROGRAM   DOKUMENTY

„ Ještě nikdy“ na táboře

Letošní tábor ZŠ v Meziměstí ve Studené Vodě začínal poněkud dramaticky. Ještě nikdy se nám nestalo, že by hrozilo zrušení tábora. Tři dny před začátkem tábora nám majitelé nabídli vrácení peněz za pronájem areálu. Důvodem byla porucha vodovodního řádu, vypadalo to, že nám na táboře vůbec nepoteče voda. Pak nám pomohli svým osobním nasazením pan starosta Božanova a také naše paní starostka a výluka vody se stáhla jen na 3 dny. Ještě nikdy jsem neřešila ucpané záchody před nástupem našich dětí a ještě nikdy jsem neslyšela na svůj požadavek funkčnosti WC odpověď, že když neteče voda, tak to asi nepůjde. Ještě nikdy nám nevypadla dodávka potravin od nejmenované firmy, která nedodržela termín dodání a jednoduše nám jídlo nepřivezla. Ještě nikdy nespravovali naši vedoucí a instruktoři prasklá prkna v podlaze a díry ve střeše chatek. Ještě nikdy nám nepomáhalo tolik lidí uklízet tábor před příchodem dětí. Děkuji svým kolegyním Romče a Jarče, svým kamarádům Irče, Kátě, Evě, Dáše, Ivě, Martinovi a Kájovi. Tábor dávalo do pořádku také 16 lidí z našeho týmu. Ještě nikdy jsme nezažili kontrolu z hygieny, která přijela do tábora, kde netekla voda. Asi jsem se modlila, aby náš systém splachování záchodů, mytí nádobí, dětí a všeho kolem toho prošel. A ono to prošlo. Trablů bylo opravdu požehnaně. Snad proto se mi zdálo, že děti ještě nikdy nebyly tak pohodové a vlastně nikdo nezlobil. Zároveň musím říct, že ještě nikdy nevytvořil táborový tým tak dobrý program, kdy každý věděl, co má dělat. A když nevěděl, tak to bylo jako v té pohádce: …„Dáme hlavy dohromady“… Ještě nikdy jsme na táboře neměli kováře, živou kapelu nebo velké koloběžky. Téma letošního tábora bylo: „Z pohádky do pohádky“ a tak nám to občas i fungovalo. Ještě nikdy naši kuchaři neslyšeli tolik chvály na své jídlo, nejvyšší pochvala dosáhla úrovně: „Je to lepší než od babičky“. Táborový život si užilo od 16. do 25. srpna 2015 celkem 114 účastníků. Děkujeme za finanční podporu firmě Svoboda a ZŠ v Meziměstí, dále za odvoz materiálu firmě Cedima, za dárky panu Outratovi a paní Šatarové a za krejčovské práce Štěpánce a Hance. Děkujeme také meziměstským hasičům za noční přesun našich dětí. Největší dík patří 23 člennému táborovému týmu, který se staral o děti, a tím vlastně dělal radost i sám sobě, protože nejkrásnější léto je přece kde? No, na táboře!

FOTKY1   FOTKY2   PROGRAM   DOKUMENTY