Tábor 2002 – Za sedmi divy světa

Litice nad Orlicí 22. července – 2. srpna 2002

    Bydleli jsme v krásné dřevěné chajdě  v Liticích nad Orlicí, na kopečku nad řekou, na úpatí strmého kopce. Vlastně ne, pohybovali jsme se kolem Středozemního moře a putovali jsme za sedmi divy světa.

    Bylo nás celkem 51, z toho 35 dětí, dva kuchaři a zbytek vedoucí a instruktoři. Počasí celkem přálo a kromě dvou puťáků jsme absolvovali výlet do Žamberka na luxusní koupaliště. Do Litic jsme z Meziměstí všichni dojeli vlakem a to bez přesedání.

    Každé ráno a večer jsme pěli vlastní hymnu a v kronice se často objevovala slova: A léto budiž pochváleno. V úvodu táborového CD s fotografiemi stojí tyto věty: „Tady jsme 12 dní společně bydleli, kamarádili se, ale taky se trochu hádali. Objevovali jsme nejen sedm divů světa, ale taky sami sebe.“

Hymna

(nápěv Není nutno, není nutno aby bylo přímo veselo)

 Rok se zase sešel s rokem
Litice nás vítají
sedm divů světa čeká
kdože z nás je odhalí:_
Mauzoleum, pyramidy,
zahrady Semiramis,
Rhódský kolos, Zeus, maják,
Chrám bohyně Artemis.

Trocha deště?    Nevadí!
Nuda v létě?       Vadí!
Bloudit v lese?   Nevadí!
Nemít tábor?  Jó, to vadí!

Sviť nám denně, milé slunce,
ať je príma nálada,
domů se nám vůbec nechce,
tábor, to je paráda