Tábor 2007 – Na indiánské stezce

 FOTKY

Hájovna v Mostku u Dvora Králové 9. -15. července 2007

Základní škola v Meziměstí pořádala po deváté pro své děti letní tábor. Dvanáct dospěláků se staralo o 35 dětí a bývalá hájovna v Mostku u Dvora Králové se proměnila od 9.-15.července 2007 v indiánskou základnu.

Sedm dní je možná málo, nám stačilo k prožití spousty dobrodružství na indiánské stezce. Navštívil nás opravdový indián Anťas a po tři dny se nám trpělivě věnoval. Ukázal nám, jak vyrobit pohodlnou sedačku, vykřesal a zapálil oheň. Zahrál si s námi hry indiánských dětí a také nám hodně pověděl o životě lidí v přírodě. Pravda, počasí nám moc nepřálo, ale kmeny Hurónů, Arapahů, Kríků a Čejenů statečně bojovaly mezi kapkami deště i pod střechou stodoly.. Vyráběly nástroje, přebíraly, poslepu čichaly, ochutnávaly a po hmatu poznávaly kde co…Také běhaly, posunovaly nohama, střílely z luku, veršovaly, provlékaly svého kamaráda černou dírou, nosily..stavěly, zpívaly a bály se v noci v lese..Naši malí indiáni také zbožňovali Danielku a Ivetku, Hrnečka a Tašinavu…oceňovali pomoc Lenky, Hanky, Ivy a Romči  ..a taky péči Martina. Trpěli na rozcvičce pod dohledem Péti a Jarouše. Také se hádali a někdy i nadávali, ale nakonec přece jen spolu byli rádi. „Byl to náročný, ale krásný týden“. Díky moc všem, Vaše RTP.

Poděkování:

  • Městskému úřadu v Meziměstí za půjčení automobilu pro zásobování
  • Krajskému úřadu v Hradci Králové za dotaci 10tis Kč
  • Vedení Základní školy v Meziměstí za podporu při uskutečňování akce za dotaci 10tis Kč
  • řidiči Péťovi Krejsovi, který nás vezl autobusem
  • broumovské Ulitě za půjčení 2stanů

HYMNA

1. Někdy indiánská stezka vede tmou,
také Huróni hledají cestu svou..
Pojď si hrát a zpívat a kolem se dívat,
Manitú má v rukou duši tvou.
R: Singi jou jou jupí jupí jou..
Všichni Arapahové se radujou,
Kríkové jdou v lese,
Jejich řeč se nese nad krajinou sluncem zalitou.
2. Chodím po táboře hladov sem a tam,
dneska budu muset asi vařit sám,
dlabanec tu není naříkaj Čejeni,
kořínky hned s chutí posnídám..
R: Singi jou jou jupí jupí jou..

 FOTKY