Tábor 2005 – Indiánské léto

FOTKY

Zdoňov 18. – 30. července 2005

Málokterá škola organizuje pro své žáky letní tábor. Základní škola v Meziměstí již po sedmé umožnila svým dětem, jejich kamarádům a příbuzným prožít dva týdny bez rodičů. V čase od 18.-30.července 2005 se věnovalo 73 účastníků poznávání života Indiánů, jejich her a mravních zásad. Chatový tábor Zdoňov se stal místem, kde si mohly děti vyzkoušet práci a zábavy v týmu, který je úplně odlišný než školní třída.

Z táborové pošty:
„Ahoj, chci Ti tímto poděkovat za to, že jsi pro nás zase udělala takový skvělý tábor a připravila nám tím úžasné zážitky na celý život. Připravila jsi něco, na co se prostě nezapomíná. Takže moc děkuju! P.S. Dnešní den byl opravdu super! Katka Vlčková.“

    Poděkování patří týmu vedoucích a instruktorů, kteří chystali program během roku, zdravotnímu dozoru Tašinape, finančnímu dohledu Senape, kuchařům za trpělivost a dobroty, paní Svobodové, paní Věře Černé, panu Jenkovi a Hasičům Meziměstí. Projekt byl podporován Královéhradeckým krajem a Městem Meziměstí.